<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vellykket omlegging i Årdal

Slaktegrisprodusentene Stein Magne Valheim og Anders Sie var svært skeptiske til SPF-omlegging. Et halvt år etter sanering er begge positivt overrasket.


I landbruksbygda Årdal i Ryfylke er det ikke mange kilometer som skiller smågrisprodusent Johannes Soppeland og slaktegrisprodusentene Stein Magne Valheim og Anders Sie. Da Soppeland la om til SPF i vinter, fulgte de to slaktegrisprodusentene etter.

- Alternativet var å bytte smågrisleverandør. Trenden i markedet går mot SPF, og det var en grei anledning til å legge om. Det kom litt brått på, men vi kastet oss rundt, forteller Stein Magne Valheim.

Enkel sanering

På melkebruket Valheim gard har han og kona Birgit drevet slaktegrisproduksjon med helsegris i ti år. Norsvin har mål om at alle norske slaktegrisbesetninger skal være SPF innen 2030. SPF-grisen er blant annet fri for APP, som gir smittsom lunge- og brysthinnebetennelse.

- Tidligere hadde jeg noen anmerkninger som kan knyttes til APP, det slipper vi nå. Vi så for oss en stor omveltning, men det har gått bedre enn fryktet, sier Valheim.

Bonden har rundt 270 gris per innsett, og vasker ned mellom hver runde. Ved overgangen foretok han en grundig nedvask og desinfeksjon.

- Huset står alltid tomt 1-2 uker etter hvert innsett, så jeg tar på sett og vis en lett sanering flere ganger i året. Da ble det heller ikke så komplisert å legge om til SPF, forteller han.

Valheim vasket ned hele huset med såpe og vann, tørket og desinfiserte med sprøyte. Deretter sto huset tomt i 14 dager.

- Det var ganske enkelt. Rutinene er stort sett de samme som før, men jeg er nøye med smittesluse. Slaktebilen er også rein når den kommer hit. Er man nøye og har rutiner, vil det gå bra, mener han.

 

DSCF3100_red

Stein Magne Valheim lar alltid huset stå tomt 1-2 uker mellom hvert innsett. Det gjorde også saneringen enklere.

 

Armando Oropeza, veterinær og produktsjef svin i Fiskå Mølle, understreker at rutinene for sanering er forskjellig ved akutt og kronisk APP.

- Ved akutt APP er smittepresset høyere og du må foreta en svært grundig sanering. 14 dager tomtid er et minimum, vi vil anbefale fra 14 dager til en måned, sier han.

Stein Magne Valheim har så langt hatt to innsett med SPF, og kan ennå ikke vise til konkrete resultater.

- Vi betaler mer per gris, men skal forhåpentligvis ta det igjen på lavere fôrforbruk og bedre slaktevekter. I tillegg er det mindre antibiotikabruk. Dette er veien å gå, sier han.

Skeptisk til omlegging

- I utgangspunktet var jeg veldig skeptisk. Jeg har hørt at det er mye styr å legge om, sier sambygding og slaktegrisprodusent Anders Sie. Han rådførte seg med Armando Oropeza og Tone Runhild Skadsem i Fiskå Mølle før han valgte å legge om driften.

- De tok det litt ned, og jeg så at det var praktisk mulig å legge om. Overgangen har faktisk gått over all forventning, sier han.

Bonden driver rullerende produksjon og teller 550 slaktegris ved fullt hus. Grisehuset, opprinnelig fra 80-tallet, ble bygget på med en ny avdeling i 2005. Ved SPF-omleggingen sto huset tomt i totalt én uke.

- Jeg sanerte en avdeling om gangen. Det gikk veldig greit, forteller Sie.

Han vasket med såpe og vann, tørket, desinfiserte og kalket med Hydratkalk. Sistnevnte binder vann og hever pH, og hindrer bakterievekst i fjøset.

Sie byttet også fôr samtidig med omleggingen, og fôrer nå med Opti Norm Energi Våt, et energirikt kraftfôr med lavere Fen-pris. 

- Jeg har gjort flere store endringer og det er litt tidlig å si noe om resultatene. Jeg merker at Duroc-grisen er mer aktiv, så jeg må være litt mer på. Resten vil vise seg, men jeg tror det skal gå bra, sier han.DSCF3209_red

Anders Sie (t.v.) rådførte seg med produktsjef svin i Fiskå Mølle, Armando Oropeza, før han la om produksjonen.

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.