<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Råd ved varmgang i plansilo

Har du problemer med varmgang i plansiloen etter åpning? Det kan ha ulike årsaker.  Her er råd og tips for å unngå varmgang i siloen.

Mulige årsaker til varmgang


For lang tid før all luft ble fjernet fra graset ved innlegging.
Dette kan skyldes:

 • Kuttelengden på graset. Godt kutta gras er enklere å pakke.
 • Hvor tykke lag gras som ble lagt inn i siloen. Tykke lag er vanskeligere å pakke enn tynne lag.
 • Type ensileringsmiddel. Syreprodukter sprenger plantecellene og gjør fjerningen av luft og pakkingen av graset enklere.
 • Pakkingen (spesielt i sidene).
 • Tid før tildekking.

For lang tid før pH i graset ble redusert nok. Dette kan skyldes:

 • Dårlig gjæringskvalitet.
 • Feil type ensileringsmiddel i forhold til TS-%.
 • Ofte kan graset bli tørrere enn forventet, og det er da viktig å bruke et ensileringsmiddel for godt fortørka gras som GrasAAT® Plus, FôrSil Plus eller Kofasil® Ultra.
 • For lite ensileringsmiddel. Stor høstekapasitet krever godt doseringsutstyr for jevn og god dosering.

Luft i siloen etter tildekking. Dette kan skyldes:

 • Ikke god nok tetting med god plast, spesielt i overgangene mellom sidene og toppen.
 • Ikke godt nok press på siloen ved hjelp av sandsekker eller lignende, spesielt i sidene.
 • Fugler eller dyr som har skadet plasten. Bruk gjerne beskyttelsesnett.

 

Forverring av varmgang ved uttak. Dette kan skyldes:

 • For lite uttak i forhold til åpen overflate.
 • Uttak av silo uten blokk-skjærer. Det blir da god tilgang på luft innover i siloen.
 • Varmt vær når siloen åpnes.

 

Mulige tiltak ved varmgang

 • Slå gjerne et rundt-jern inn i siloen, la det stå 2 – 3 timer, trekk det ut og kjenn hvor langt inn i siloen varmgangen er.
 • Fjern varmt fôr.
 • Tilsett et ensileringsmiddel med Propionsyre som GrasAAT® Plus, FôrSil Plus eller GrasAAT ® TMR( Fullfôr) på silo-stuen (1 - 1,5 liter pr. m2 overfalte).             
 • Dekk til silo-stuen med plast.
 • Ta ut silo med blokk-skjærer.
 • Øk om mulig uttaket.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med din rådgiver i Fiskå Mølle, så hjelper vi deg.

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.