<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

6 tips for å lykkes med sprøytinga

Rita Rakstad og Sigurd Norland er fagansvarlige på plantevern.

Det er smart å være i forkant for å få gode avlinger. Her er seks tips for å lykkes med plantevern.

 

1. VEDLIKEHOLD SPRØYTA

Pass på at sprøyta er funksjonstestet, ikke lekker, ikke har tette dyser eller doserer ujevnt. Vær nøye med renhold, bruk sprøytevask som All Clear mellom ulike kulturer og ved bruk av for eksempel Ally Class.

 

2. KJENN SKIFTENE DINE

Har du steder med problemugras/resistent ugras? Se etter om ugrassprøytinga har virket cirka en måned etter sprøyting. Det som står igjen kan by på problemer neste sesong.

 

3. VÆR FORSIKTIG VED ENSIDIG BRUK AV LAVDOSEMIDLER

Med ensidig bruk av lavdosemidler som Trimmer, Cdq, Tripali og Hussar kan det utvikles resistent ugras. Derfor anbefales bruk av resistensforebyggere/ blandingspartnere som Tomahawk 200, Pixxaro eller Legacy. Hvert tredje til fjerde år bør det brukes en resistensbryter som Ariane S eller Mustang Forte.

 

4. VIKTIG MED VEKSTREGULERING

Med klimaendringer har vekstregulering blitt viktigere. Vekstregulatorene både forkorter og styrker strået, slik at man forhindrer legde og dårlig kvalitet. Vekstregulering skal kun brukes i frodig åker der det er fare for legde, og må ikke brukes dersom åkeren er stresset på grunn av tørke eller for mye nedbør.

 

5. PASS PÅ SOPPBEHANDLING

Over flere år har soppbehandling av bygg og hvete gitt en viss avlingsøkning. Hvis soppen har kommet så langt at den er synlig har den gjort mye skade på planta. Dette kan føre til avlingsnedgang, skrumpne korn og dårlig hektolitervekt, for å nevne noe. Som i ugras gjelder det enda mer i soppbehandling å blande forskjellige virkestoffer. Noen produkter som for eksempel Proline, Comet og Talius inneholder bare ett virkestoff, og bør blandes med andre eller hverandre. Andre midler igjen er ferdig blanda produkter som kan kjøres alene, som Elatus Era, Aviator Xpro og Delaro.

 

6. VÆR OBS

Det begynner å bli mye restriksjoner på avstandskrav til vann, utviklingsstadier hos planta, buffersoner og hvilke kulturer midlene er tillatt i. Samt at det er mange midler som har begrensninger i etterkulturer som fangvekster, ettergrøde og høstraps. Les alltid etiketten før bruk.

 

image

 

ENKELT PÅ NETT

Egne plantevernhefter hjelper deg i den daglige driften. Du finner heftene og oppdatert informasjon på plantevern.no.Fiskå Mølle har et bredt utvalg plantevernmidler og dyktige fagfolk som hjelper deg å velge riktig:

 

Jorun Almås, salgssjef plantekultur, Østlandet
Telefon: 916 82 134
E-post: jorun.almas@fiska.no


Sigurd Norland, fagansvarlig plantevern
Telefon: 982 61 260
E-post: sigurd.norland@fiska.no


Rita Rakstad, fagansvarlig plantevern
Telefon: 920 11 252
E-post: rita@ostmollene.no

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.