<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fiskå Mølle forsyner deg med «det lille ekstra»

Som bonde treng du meir enn bare kraftfôr for at dyra skal produsere optimalt. Friske dyr og god produksjon forutset at dyra får dekka sine behov av mineral, vitamin og salt.

I beitesesongen, og andre periodar der dyra får lite eller ingen kraftfôr er behovet for tilskott endå større.


Slikkestein til drøvtyggarar bør vere tilgjengeleg heile året. Mjølkeerstatning kan vere lønsomt å bruke dersom du ikkje fyller mjølkekvota, og er einaste alternativ for mange av sauebøndene som driv med kopplamproduksjon. Vask og desinfeksjon er avgjerande for å halde smittetrykket lågt, og spon bidreg til reine dyr som trives og dermed produserer godt.

 

Det lille ekstra fra Fiskå Mølle

 

Fiskå Mølle tilbyr slike varer til alle dyreslag. Ta ein kikk katalogen vår og sjå vårt rikhaldige utvalg av kvalitetsvarer til gode prisar.

 

Kontakt din lokale forhandlar eller ring 51 74 33 00 for nærare informasjon og bestilling.

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.