<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Varmestress og reproduksjon hos purker

I en nylig publisert artikkel fra Spania viser forskerne hvordan varmestress kan påvirke reproduksjonen hos purker negativt. Selv om sommertemperaturene i Norge og Spania ikke er direkte sammenlignbare, hender det at miljøtemperaturen i norske fjøs overstiger komfortsonen for purkene.

 

Av: Armando Oropeza, veterinær og produktsjef svin

Denne artikkelen viser at purker som er avvent mellom juli og september har en grisingsrate som er 1,2 og 5,5 % lavere enn purker som er avvent i april eller november. De mest kritiske ukene er de siste tre ukene i laktasjonen og den andre til tredje uka etter inseminering. Grisingsraten vil bli påvirket når temperaturen overstiger 20, 21, 24 og 25 grader for purker med 0,1, 2-5 og mer enn 6 kull. Dersom temperaturen overstiger disse terskeltemperaturene med 10 grader, vil grisingsraten reduseres med 3, 4,4, 2,8 og 1,9 %.

Det er viktig å kontrollere temperaturen i grisehuset, spesielt de siste tre ukene i laktasjonen, 14-16 grader kan bidra til å redusere varmestresset hos purker, opprettholde fôrforbruk og melkeproduksjon. At purkene produserer nok melk er viktig for grisungenes vekst og for eggløsning etter avvenning. Melkeproduksjon blokkerer eggløsningen.

Jo mer melk som produseres, jo mindre er sannsynligheten for at eggløsningen utløses. Dette er fordi konsentrasjonen av hormonet som hindrer eggløsningen er stabil og høy. En stabil hormonproduksjon sikrer altså blokkeringen av eggløsning, helt fram til avvenning. En kontinuerlig og god hormonproduksjon fører også til at flere egg løsner etter avvenning.

 

Kilde: https://www.pig333.com/articles/heat-stress-affects-the-sows-reproductive-cycle_18465/

 

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.