Den viktige velkomsten

De første dagene i hvert innsett er kritiske for slaktekylling-produsent Ole Petter Riis. Vannautomater sikrer god vanntilførsel første døgn.

 

Av Vilde Elise Kampesveen, rådgiver fjørfe


Det er midten av november og sola skinner i Steinkjer.

 Snøen lar vente på seg, men det er greit, sier kyllingprodusent Ole Petter Riis. Med den sene treskinga i Trøndelag i høst er det mye annet som skal gjøres før snøen faller. 

På Gården Rise, like utenfor Steinkjer sentrum, har det vært kyllingproduksjon siden 2007. Valget falt på kylling da en kjenning hadde bygd nytt kyllinghus like før. Ole Petter ville utvikle gården, og synes produksjonen virket spennende.

  I hverdagen min som bonde passer det veldig godt med kyllingproduksjon, og det gir rom for den øvrige produksjonen på gården. Gjødsla fra produksjonen er også et pluss i kornproduksjonen da det ikke har vært husdyr på gården på flere tiår. Med mye sandholdig jord merkes det veldig godt på avlingen etter at jeg begynte å bruke kyllinggjødsel, sier han.

EN GOD START

Ole Petter produserer Hubbard for Solvinge og har ca. 6,5 innsett i året med rundt 14.000 kylling i hvert innsett. For produsenten er det svært viktig å gi kyllingene en god start.

Havner de bakpå fra start vil de ligge under ønsket mål hele innsettet. Det er derfor første prioritet å gi kyllingene den beste starten de kan få. Vi er på fra dag én, sier Riis.

For å gi kyllingene en god start deler han av huset og lar kun kyllingen gå i nederste del av huset de første døgnene. Han er mye i huset og er nøye på at alle kyllingene får i seg fôr og vann. For å sikre god vanntilførsel setter han ut vannautomater det første døgnet. Vannautomatene plasseres på kyllingpapiret, med mat rundt skålene. Ole Petter opplever at vannautomatene er populære, og det lille som blir av søl rundt skålene tørker fort opp igjen, og har svært liten effekt på strøkvalitet.

olepetterriis_red

Vannautomater sikrer ekstra god vanntilførsel første døgn.

FLOKK SOM TRIVES

Bonden har et godt blikk når han går gjennom huset og han plukker fort opp om han ser noen avvik. Det er tydelig at han har orden i sysakene i kyllinghuset, og forklarer godt hva han ser og hva han ser etter.

Kyllingene er 33 dager gamle og det er knappe to uker til slakt. Dyrene er aktive, kvikke, og man skjønner med en gang at dette er en flokk som vokser og trives. Med et lavt dødelighetstall, ingen utfordring med tråputeskader og lite misvekst er dette innsettet også en suksess. De ligger noe under på tilvekst, men dette håper vi tar seg opp med en litt annen fôringsstrategi.

Når vi går gjennom huset sparker vi litt i flisa og lager noen flishauger, da er kyllingen fort på og bader seg i flishaugene.

Det er alltid trivelig å gå i fjøset, samme om kyllingen er tre dager gammel eller 43 dager gammel, sier bonden.

 

DYREVELFERD OG FREMTIDEN

På dag 10 settes det inn ramper, lusernebunter, torvstrøbad og peck-stone. Disse er populære, og i dag er spesielt rampene og torvstrøbadene i flittig bruk.

Ole Petter mener det har vært en positiv utvikling innen dyrevelferd på kyllingproduksjon, og mener kyllingen vi produserer i dag er en lykkelig kylling som har det den trenger. Han ser positivt på fremtiden som kyllingprodusent, men legger vekt på at god dyrevelferd må være god økonomi for bonden.

 Dyrevelferd er viktig, vi får stadig nye krav til miljøberikelse. Men til syvende og sist må det være god økonomi for bonden, sier han.

 

MicrosoftTeams-image (2)_red-1

 

GODT SAMARBEID MED FISKÅ MØLLE

Med Hubbard-fôret fra Fiskå Mølle oppnår Ole Petter gode resultater og har i snitt på de siste innsettene ligget på slaktevektsmålet til Hubbard. Han opplever at det er kort vei mellom bonden og god hjelp, både fra rådgiver og ellers i organisasjonen. Da Hubbard ble introdusert var Fiskå kjapt på og fikk utviklet et fôr som tilfredsstiller næringskravene Hubbarden trenger.

Vi i Fiskå Mølle er stolte av å ha en så dyktig produsent med på laget vårt, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Ole Petter i fremtiden.

 

Har du spørsmål om SLAKTEkylling?

 

Vilde Elise Kampesveen er vår nye rådgiver på fjørfe i Trøndelag. 

Kontakt henne for mer info om vårt sortiment.

 

Telefon: 940 57 401

E-post: vilde.elise.kampesveen@fiska.no

 

Eller finn din lokale rådgiver her.

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.