<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kjøttprosent er viktigere enn noen gang

Det nye året startet med lavere pris på gris over 87-90 kg, avhengig av slakteri. Med riktig kraftfôr og rådgiving hjelper vi deg til å få mest ut av hver fôrkrone.

Slik går du frem for å oppnå høyere kjøttprosent:

 

1. Ved innsett setter du inn 1-2 ekstra griser i hver binge og har noen tomme binger i fjøset til sortering senere. De aller minste og aller største settes i egne binger ved innsett. Etter 5-10 dager plukker du ut de 1-2 minste i de resterende bingene, og setter disse i de tomme bingene. I denne perioden må du sørge for at alle grisene kommer godt i gang. Alt som løses her reduserer spredning i 
slaktevekt senere.

2. Sykdom og andre utfordringer underveis i innsettet må håndteres med en gang. Husk å behandle og desinfisere mot spolorm ved høyt antall griser med spolormflekker. Alt inn-alt ut, minimum på rombasis. 

3. Slakt ut de største grisene raskt nok. Gris med slaktevekt over 95 kg vil ha veldig dårlig DB. Det er lønnsomt å levere en mindre pulje med de aller største grisene før hovedpulja. Du oppnår veldig god lønnsomhet ved å veie ut gris til slakt. Gjennomsnittlig slaktevekt skal ned mot 80 kg. Litt høyere om du veier ut gris til slakt. Det er utslaktingsvekt og utslaktingsstrategi som har størst effekt på kjøttprosent og DB.

4. Optimal fôring av gris gir billigere fôring, høyere kjøttprosent, høyere tilvekst og høyere DB. Slaktegrisen har større behov for protein i en tidlig fase enn etter 80 kg levendevekt. Det betyr at vi må fasefôre grisen med Opti Vekst i fase 1 (ved innsett) og Opti Norm Slutt i fase 2 (Fra grisen er 80 kg levendevekt). Ta kontakt med fôrrådgiveren din i Fiskå Mølle for å få hjelp til oppsett av fôrplan.

5. Hvis du fôrer med samme kraftfôr fra innsett til slakt, kan det være mer lønnsomt å fôre med en sterkere blanding enn før. Da anbefaler vi Opti Vekst, alternativt Opti Norm Energi (Rogaland). Ta kontakt med fôrrådgiveren din i Fiskå Mølle for å få hjelp til oppsett av fôrplan.

 

 

Har du spørsmål om fôring og management?

Kontakt din lokale rådgiver her

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.