<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

— Milepæl for norsk beredskap

Fiskå Mølle er en av fire aktører som skal bidra til å bygge opp nasjonalt beredskapslager for matkorn. – Det gir kornbøndene bedre logistikk og avsetning, sier Gisle Unum, leder råvareforsyning i Fiskå Mølle.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått halvparten av første anbudsrunde for beredskapskorn. Det gir muligheter for å utvikle infrastrukturen vår på korn, og kommer bonden til gode på flere vis, sier Unum.

Staten har inngått avtale med Fiskå Mølle, Norgesmøllene, Lantmännen Cerealia og Strand Unikorn om å bygge opp nasjonalt beredskapslager for matkorn. Beredskapslageret skal tilsvare tre måneders forbruk av mathvete innen 2029.

Fiskå har fått tilslag på halvparten av volumet på 30.000 tonn, og er dermed den største aktøren innen beredskapslagring. Det gir behov for investeringer.

– Vi trenger mer av det norske kornet til matkvalitet. Vi har planer om å investere i økt silokapasitet, og kornprodusentene vil få bedre anlegg å levere kornet sitt på, sier Unum.

Beredskapslagringen for denne anbudsrunden vil i første omgang ligge på Østlandet, tett på områdene for produksjon av mathvete. Beredskapslagrene fylles allerede i høst.

– Dette er et viktig tiltak for den norske matsikkerheten. Vi setter stor pris på tilliten, sier Unum.

 

 

 Aktører i første anbudsrunde

  

Oppstart 2024 

Oppstart 2025 

Norgesmøllene AS 

6 000 tonn 

3 000 tonn 

Fiskå Mølle AS 

6 000 tonn 

9 000 tonn 

Strand Unikorn AS 

 

3 000 tonn 

Lantmännen Cerealia AS 

3 000 tonn 

 


 

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.