Flomskadet korn

 

Vi har en meget utfordrende kornsesong med til dels dårlig avling grunnet forsommertørke og deretter mye regn og påfølgende flom.

Arealer som har vært utsatt for flom har naturlig nok fått skade i form av misfarging og mulig soppangrep. Areal som var utsatt for tørke tidlig i sesongen har også visnet på rot og har dårlig mating i kornet.

Mye av kornet som er flomutsatt har klart seg godt, men en del arealer har så mye skade at det ikke er salgbart. Dersom skadeomfanget er stort er det riktig å søke avlingsskade på dette arealet før tresking. Er arealet tresket er ansvaret for kvalitet og mengde overlatt til kornprodusenten. Korn som ikke er regningsvarende å treske er berettiget til full erstatning slik vi tolker regelverket.

Dersom noen er i tvil om kornet er egnet til fôrproduksjon, tar vi gjerne imot representative forhåndsprøver for å vurdere kvaliteten. Vi kan også komme på befaring i åkrene før tresking om noen ønsker det. Kontakt ditt mottak på e-post eller telefon.