<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt forsøk på diare hos kalv

Preparat som effektivt behandlar diare har lenge vore mangelvare. No lanserast Denkacare Vitallin.

 

Produsenten av Denkamilk har brukt mykje ressursar på å utvikle eit preparat som effektivt førebyggjer og kortar ned tida kalven har diare. I sitt eige forsøksfjøs for kalv, har dei testa kombinasjonar av dei mest lovande midla som hjelper mot diare.

Denkacare Vitallin ga heilt klart best respons.

 

FRISKARE KALV

Ei rekke diarehemmande middel var med i forsøket på 960 kalv. Kalvar med diare vart isolerte i grupper og gitt ulike preparat. Middelet vart blanda i mjølka og gitt over 4 fôringar.

 

Det vart gitt ein score for effekt av middelet pr fôring:

 -0: negativ effekt

  0: ingen effekt

+0: positiv effekt

 

Resultatet frå forsøket ser du i figur 1.

 

figur-1 

FIGUR 1: % av sjuke kalvar (diare) som fekk positiv effekt av middel, målt pr fôring. Jo høgare score, dess betre effekt av middelet pr fôring.

 

kalv-spiser-denkacare-vitallin

 

REDUSERT BEHOV FOR ANTIBIOTIKA

Forutan reduksjon i diare gav preparatet også positiv e ekt med omsyn til antibiotika. Få kalvar i Vitallin-gruppa hadde behov for å bli behandla med antibiotika samanlikna med dei andre gruppene.

 

figur-2

FIGUR 2: % av kalvane med diare som likevel måtte behandlast med antibiotika etter fôringane. Jo lågare verdiar, dess mindre bruk av antibiotika.

 

TYDELEG EFFEKT

Denkacare Vitallin gav høgast score i testen. Effekten var tydeleg positiv ved alle fôringane.

  • reduserer førekomsten av plagsam diare

  • reduserer bruk av antibiotika

UNNGÅ DIARE MED TILFØRSEL AV

  • pektin
  • linfrø
  • elektrolyttar
  • dekstrose

 

Linfrø har fleire eigenskapar som er interessante for kalv. Viktigast er høgt innhald av eit unikt planteslim som smørjer tarmslimhinna. Linfrø inneheld også sunne omega-3 fettsyrer.

Spesielle pektinar kalla «Diarstop» hjelper å binde magen. Det finnast mange typar pektin, kun dei mest effektive er valt til Denkacare Vitallin.

Elektrolyttane gir kalven optimal pH og væskebalanse ved diare.

Dekstrose gir kalven tilgang på lettfordøyeleg energi.

 

UNNGÅ PLAGSAM DIARE MED NYHEITEN DENKACARE VITALLIN®

 

Med vitallin får du

  • friskare kalv
  • redusert antibiotikabruk

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.