Ingen skjøtter kulturlandskapet som Reinert

 

I det unike og hardt værutsatte jordbrukslandskapet på Vest-Lista har mennesker spilt på lag med naturen i over seks tusen år. Mellom hav og himmel, langs rullesteinsstrand og åpent naturbeite, holder Reinert Kjølleberg kulturlandskapet i hevd. I flere tiår har han lødd doble steingarder med egne never.

Tekst & foto:  Maren Nordbø

- Det har nok ligget i meg fra barndommen. Jeg var alltid med faren min og reparerte steingarder her. Nå har jeg slått sammen teiger og fått en helhetlig plan for området, forteller Kjølleberg, som tar oss med på vandring langs sin 800 meter lange kystlinje i det verna kulturlandskapet.

Bollestad på tunet

Nesten 43 år har gått siden Lista-bonden tok over drifta etter faren på Kjølleberg. Han teller 13 slektsledd i rett rekkefølge på gården, som er en del av Listastrendene landskapsvernområde. Bonden ble nylig hedret med den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2021 for sitt nøysomme arbeid med å skjøtte kulturlandskapet ytterst på Vest-Lista. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) inntok tunet for å overrekke utmerkelsen i august.

- Det var veldig stort å få den prisen, sier Kjølleberg selv.

 

DSCF2873_red

Bonde i 40 år: - Det er fantastisk å være sin egen herre og jobbe på lag med naturen, sier Reinert Kjølleberg.

 

Gårdens historie strekker seg helt tilbake til 1500-tallet, men ble delt i fem eiendommer i generasjonene som fulgte. Nå har Reinert lykkes
med å samle jorda til ett gårdsbruk. Våningshuset fra 1500-tallet står som et vakkert kulturminne på gården, med møbler og inventar godt intakt. Han har også to andre historiske bygninger på gården. Potetkjelleren fra 1600-tallet bruker han og kona Marit til å oppbevare grønnsaker som dyrkes til eget bruk.

- Jeg er svært interessert i historie og tradisjoner, sier bonden, som også hedres for å legge til rette for allmenn ferdsel på kyststien over eiendommen.

- Så lenge folk holder seg til stien og lar dyra være i fred, er det helt fint for meg, sier han.

 

DSCF2851_red

KULTURMINNER: I flere tiår har Reinert vedlikeholdt og bygd opp steingarder på Lista. Doble og solide.

Moderne løsdrift

Han overtok drifta med syv kyr i 1979. Nå produserer Reinert Kjølleberg 330 tonn melk i kvote. Besetningen består av rundt 43 NRF-årskyr og et par Lyngdalsfe. Han har opp mot 70 kalvinger i året, og totalt 150 storfe i hus. I 2005 gikk han over til løsdrift, og kombinerer moderne gårdsdrift med betydelig innsats for kulturlandskapet. Til gjengjeld har han et beiteområde med unik næringssammensetning.

- Sjøprøyten slår helt inn til steingarden her, og legger igjen naturlig gjødsling i form av tang og tare. Det gir utrolig god næring. Du ser at det er mye kløver her, sier han.

- Jeg gjødsler ikke her, det sørger naturen for selv. Jeg trenger heller ikke å pusse beitet, de spiser rent her.

Fascinerende natur

Sola glitrer i havgapet en sensommerdag i august. Sjøen ligger blikkstille foran beitet. Men få kjenner naturkreftene som Reinert Kjølleberg. Han har opplevd mang en storm her ytterst mot havet, som generalstormen 22. september 1969 som rev steingarder i fillebiter. Når bølgene slår nådeløst mot land, ligger steinene strødd over beitet. Mang en gang har han reparert de historiske steingjerdene langs kyststien med egne hender – og god hjelp fra en kar med en liten gravemaskin. Han bygger doble steingarder, snorbeine og solide, som også gir flokken ly mot vindkastene.

- Som du ser er vi velsignet med mye stein, sier Kjølleberg og ler.

Det mangler ikke på byggestein. De unike rullesteinsstrendene på Lista velsigner også bonden med god, sandholdig jord.  

- Vannet har ikke steget her, tvert imot vokser jorda på grunn av sanden som skylles inn. Jeg er overbevist om at den gir godt surfôr, sier Kjølleberg.

Flokken beiter rolig i augustsola. Men når høststormen melder sin ankomst på Lista, vil de helst i ly. Når innefôringssesongen starter, blir det servert TopLac Høg med mye råprotein, som passer hans produksjon godt.

- Jeg styrer mitt eget løp basert på over 40 års erfaring. Jeg kunne fortsatt i 40 år til. Det fantastisk å være sin egen herre og jobbe på lag med naturen, sier prisvinneren.

 

DSCF2909_red

VAKKERT: NRF-flokken beiter rolig i kulturlandskapet. Gården Kjølleberg i bakgrunnen.

 

Kulturlandskapsprisen 2021

  •    Tildelt Reinert Kjølleberg for hans innsats og engasjement for kulturhistorie og kulturlandskap på Vest-Lista
  •   Prisen er et initiativ av Norsk Kulturarv som samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet om utvelgelsen av det beste prosjektet.

Målet med prisen er å:

  • Bevisstgjøre allmennheten om utfordringer med å ta vare på kulturlandskapsverdiene
  • Øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
  • Bevisstgjøre om miljøverdiene i kulturlandskapet
  • Stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksemplerTa kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.