<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Riktig dosering av ensileringsmiddel

Den viktigste funksjonen til syre-baserte ensileringsmiddel er å senke pH i fôret raskt for å forhindre vekst av uønska bakterier.

Dersom det tilsettes for lite ensileringsmiddel vil pH i fôret ikke senkes raskt nok. Dette kan føre til vekst av uønska bakterier og større risiko for sporer, listeriose, mugg, varmgang og næringstap.

Vi vil derfor sterkt anbefale å følge anbefalt dosering på emballasjen. Anbefalt dosering for GrasAAT® produktene er 3 – 5 liter pr. tonn gras.

 

Eksempel på 3 - 4 liter ensileringsmiddel pr. tonn gras ved ca. 30 % tørrstoff:

Enhet

3 – 4 liter pr. tonn gras

800 kg rundball

3 liter pr. rundball

900 kg rundball

3,5 liter pr. rundball

20 m3 tilhenger

20 liter pr. tilhenger

30 m3 tilhenger

30 liter pr. tilhenger

 

Har du stor nok pumpe til å tilsette nok ensileringsmiddel?

Dersom ikke er det en god investering og «forsikring» med en større pumpe for å sikre deg god silo- og rundballe-kvalitet.

 

Har du spørsmål om ensilering?

Kontakt din lokale rådgiver her.

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.