<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyhet: Grynet kraftfôr til fullfôr

Kraftfôr med grynstruktur i fullfôrmiksen gir lite sortering og jevnt fôropptak. Torjus R. Hetland (22) i Sandnes kjører TopBull Max gryn i fullfôrvogna.

Tekst og foto: Maren Nordbø

– Blandingen er mer homogen. Dyra leter ikke etter pellets i miksen, sier Torjus Hetland.

Besetningen på Krogedal i Sandnes får servert nyheten TopBull Max gryn i fullfôrmiksen, et stivelsesrikt kraftfôr med grynstruktur som kleber seg til grovfôret. Det gir jevnere fôring og større ro i besetningen.

– Stadig flere norske melkebønder velger full fôrblander som fôringsløsning. Vi ser at våre fullfôr-kunder har god erfaring med grynstruktur i kraftfôret. Fordelen er mindre sortering som til dels også gir mer stabil pH i vomma. Det gir bedre fôrutnyttelse og bedre produksjonsresultat, sier rådgiver drøv i Fiskå Mølle, Astrid Tunheim.

– Grynstruktur er særlig gunstig når grovfôret har høyt tørrstoffinnhold som hos Torjus, forteller hun.

– Jeg har ikke opplegg for å tilsette vann i miksen, derfor har jeg enda større fordel med grynet kraftfôr, sier bonden.


satset og bygget nytt

22-åringen driver kombinert kjøtt- og melkeproduksjon, og kjøpte gården av naboen allerede som 18-åring. Han har investert stort i nytt løsdriftsfjøs som sto klart til inn flytting i oktober 2021. Fjøset rommer 1.450 kvadratmeter og huser en besetning på rundt 176 dyr med melkekyr, ammekyr og okser. Han fôrer frem deler av oksekalvene og selger resten.

– Jeg vokste opp i nabolaget og var avløser på gården her i ungdommen. Båsfjøset var gammelt, så jeg tok steget og satset med nybygg. Det er utrolig spennende, sier bonden, som drifter 330 mål dyrka mark på gården.

 

DSCF5109

Buskapen flytta inn i det nye løsdriftsfjøset for litt over et år siden. Besetningen består av NRF og Holstein.

 

SUKSESS MED FULLFôr

Fullfôr egner seg spesielt godt til okser, og gir i de fleste tilfeller økt tilvekst. Det skyldes at okser er vare for pH-svigninger i vomma, siden vomvolumet er relativt lite i forhold til kroppsvekta. Kraftfôr er stivelsesrikt og fører til raskt pH-fall i vomma. Sammenlignet med tradisjonelt opplegg med manuell tildeling av grovfôr og kraftfôr, forhindrer man det samme pH-fallet som når kraftfôret er blanda sammen med grovfôret. Jevnere pH i vomma gir høyere fôropptak totalt og bedre tilvekst.

– En annen fordel med fullfôr er at man ofte ser at dynamikken i bingene endrer seg. Dyra blir roligere, da både taperen og vinneren i bingen har tilgang på det samme fôret, sier Tunheim.

Til oksene kjører Hetland TMR (total mixed ration) som vil si at han blander hele kraftfôrrasjonen i miksen. Til melkekyrne gir han noe av kraftfôrrasjonen på fôrbrettet som en grunnrasjon (PMR).

Om sommeren fôrer han med rundballer og resten av året fôres det fra plansilo. På grunn av mindre uttak på sommerhalvåret slipper han å bekymre seg for varmgang i plansiloen. Dagens miks til melkekyrne består av 2,5 rundballer med middels til høy fordøyelighet og 3 kg TopBull Max gryn per ku per dag.

Melkekyrne på Krogedal får i tillegg TopLac Fiber i roboten. Oksene får totalt 4 kg kraftfôr i rasjonen per dyr per dag. TopBull Max gryn har høyt nivå Maxammonbygg, høy norskandel og høyt stivelsesinnhold. Fôret brukes primært til intensiv fôring av slakteokser på middels surfôr, men også til melkeku- og ammekubesetninger.

Kjelvene består i hovedsak av raigras, og han prøver seg også med mais på andre året.  Hetland kjører treslåttssystem, og legger det meste i plansilo. I slutten av september åpner han 2. slåtten, hvor det blir satt opp ny fôrplan sammen med rådgiveren.

– Det blir nok et par justeringer når Torjus åpner 2. slåtten, men forhåpentligvis vil det nye gryna sortimentet kunne passe grovfôret. Det vil grovfôr prøvene gi oss svar på, sier Tunheim.

DSCF5185

Det grynete kraftfôret kleber seg til grovfôret, og gir dermed mindre sortering på fôrbrettet.

 

bygger opp produksjonen

– Samarbeidet med Astrid er veldig viktig. Kraftfôr er en stor kostnad i driften, og vi jobber hele tiden for å få mest mulig ut av grovfôrproduksjonen. Målet er holdbare melke kyr som produserer melk med høy fett prosent, sier bonden.

I år har han mål om å produsere 280.000 liter kvotemelk.

– Jeg bygger opp produksjonen steg for steg. Alt utover målet er bonus, sier han med et smil.  

– Det blir kjekt å følge med på utviklingen og se om grynstruktur har effekt på fôropptak og gjødselkonsistens. Det ser veldig bra ut så langt. Jeg har rene dyr og garder, sier bonden.

 

 

prøv vårt utvida sortiment til fullfôr

 

Klikk her for å se hele sortimentet.

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.