<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lager kyllingfôr av blåskjell

Fiskå Mølle og Lerøy Ocean Forest får nærmere 12 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å etablere proteinråvarer basert på blåskjell.

Fiskå Mølle og Lerøy Ocean Forest er hovedpartnere i prosjektet BlueMusselFeed, som nå får 11,7 millioner kroner av Norges Forskningsråd for å etablere blåskjell som ny fôrråvare til slaktekylling. Prosjektet er et samarbeid på tvers av næringer i blå og grønn sektor, og er et av fire innovasjonsprosjekter som skal bidra til å redusere klimaavtrykket i norsk husdyrproduksjon.

– Norsk mat bør lages av norske ressurser. Norge har så mye biomasse at vi kan bli eksportører fremfor importører av råvarer. Blåskjell gir en slik mulighet, og vi er utrolig glade for å komme gjennom nåløyet hos Forskningsrådet, sier Hilde Schøyen, prosjektleder og fagsjef optimering og råvarer i Fiskå Mølle.

Naturens rensemaskin

Selv i et godt kornår importerer Norge over 60 prosent av proteinet til norske landdyr. Prosjektet tar sikte på å erstatte importerte proteinråvarer som soya og maisgluten med protein fra norskprodusert blåskjell. Blåskjell filtrerer havvannet langs kysten og tar effektivt opp karbon, nitrogen og fosfor. Både bløtdelen og skallet inneholder verdifulle næringsstoffer. 1000 tonn rå blåskjell tar opp 143 tonn nitrogen (protein), 1,15 tonn fosfor og 85 tonn karbon (skall).

– Fosfor hentes i dag fra Europa og Afrika, men vi kan heller høste det i sjøen. Både Sverige og Danmark har gjort flere dyreforsøk med blåskjell som fôringrediens til verpehøns og svin med lovende resultater, sier Schøyen.

Blåskjellprotein kan være en fullverdig erstatning til importerte proteinråvarer. Forsøk med gris i Danmark har vist at blåskjellprotein er like bra eller bedre enn fiskemel. I Sverige har forsøk med verpehøns vist at hønene yter like godt eller bedre når soya og fiskemel erstattes med blåskjellprotein. Fiskå Mølle vil i første omgang utvikle fôrresepter til kylling basert på proteinråvare av blåskjell, og planlegger fôringsforsøk ved forskningshuset Fjørforsk på Ås.

– Blåskjell er høyt fordøyelig med høyt innhold av protein og aminosyrer. Vi forventer at appetitt, tilvekst, fôrutnytting og kjøttkvalitet vil opprettholdes og at resultatene blir like gode som forsøkene med gris og høner, sier Schøyen.

Dekker hele verdikjeden

BlueMusselFeed springer ut av initiativet Land møter hav, som har som formål å skape flere samarbeid mellom blå og grønn sektor. Land møter hav eies av NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea, Biotech North og NCE Heidner Biocluster. Industripartnerne i prosjektet er Fiskå Mølle, Lerøy Ocean Forest, Eide Fjordbruk, Norforsk, Animalia og Nortura.

–  Aktører som vanligvis sitter på hver sin side av bordet, bringer sine problemstillinger og perspektiver, slik at vi sammen klarer å finne nye bærekraftige løsninger. Når vi forstår behovene til andre aktører i verdikjeden, klarer vi å fordele risiko og samtidig finne nye svar på felles utfordringer, sier Elise Sæle Dahle, initiativtaker og prosjektutvikler i Land møter hav. 

Blåskjell som fôrråvare kan gi et betydelig bidrag til økt selvberging i norsk matproduksjon. Storskala produksjon av blåskjell er ikke etablert i Norge, og BlueMusselFeed kan være første steget mot en ny norsk satsning på industriell produksjon av blåskjell.

 

 

 

 Fakta om blåskjell til fôr 

  • Kan høstes hvert år. 
  • Blåskjell erstatter maisgluten og soya - fôrråvarer vi importerer i dag. 
  • Forbruket av importert protein i soya og maisgluten til fjørfe og svin er rundt 42.000 tonn/år. Det betyr at vi må dyrke over 800.000 tonn blåskjell hvis vi skal produsere dette proteinet i Norge.

 

For mer informasjon, kontakt;

Hilde Schøyen,

Fagsjef optimering og råvarer

hilde.schoyen@fiska.no

tlf. 913 71 736

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.