<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Såkorn for våren 2019

Fiskå Mølle har samarbeidsavtale med Strand Unikorn angående salg av norskprodusert såkorn og såfrø.

 

Avtalen og det langvarige samarbeidet sikrer Fiskå Mølle og våre kunder tilgang til norskprodusert såkorn tilpasset norske klimatiske forhold. I tillegg til Strand Unikorn som vår hovedleverandør på såvarer er vi gjennom DLA-medlemskapet og Nordic Seed sikret tilgang på såkorn fra de skandinaviske landene. Dette kommer godt med i kommende sesong.

 

ÅRETS SÅKORNTILGANG

Våren 2018 var et krevende år med tanke på å skaffe nok såkorn og transportkapasitet. Vi hadde betydelig import av bygg fra Sverige, og takket være sen vår klarte vi å ska e nok til alle våre kunder. Årets tilgang på såkorn av norskprodusert vare er sterkt preget av dyrkingssesongen i år og de ekstremt tørre forholdene vi hadde på Østlandet. Som annet korn er avlingene av såkorn redusert opp mot 50 prosent på mange arealer.

 

Det er spesielt havre som er hardt rammet av tørken. Etter to utfordrende sesonger på rad er de nasjonale beredskapslagrene av såkorn så godt som oppbrukt. Det vil derfor i år være et behov for å importere betydelige volumer av såkorn for å supplere den norske produksjonen.

Det er ikke bare i Norge at tørken har rammet såkornproduksjonen. Hele Nord-Europa er rammet, noe som fører til meget begrenset utvalg av både sorter og volum. Sverige, som vi tidligere har hatt import fra, mangler alene rundt 45.000 tonn såkorn, så tilbudet over aktuelt sortsmateriale for dyrking i Norge er preget av dette. Vi erfarer likevel at det er såkorn å få tak i slik at det er mulig å dekke opp neste års såkornbehov, selv om prisene er høye - noe som også gjenspeiles i årets utsalgspris. Sortene som importeres er alle sorter som er vurdert som velegnet for dyrking her i landet.

 

img_1975

 

ÅRETS SÅKORNKVALITET

Analyser av årets såkornpartier viser at kvaliteten er god. De fleste partier har svært lav sjukdomssmitte og derfor lavt beisebehov. Det er svært lite spiretreghet i årets såkorn. Som følge av tørken ser vi at mange partier er småkorna også har lav tusenkornvekt.

HØSTKORNAREAL

Årets høst med ne muligheter til å få sådd høstkorn har gitt et svært stort høstkornareal. Det antas at det er sådd så mye som 500.000 daa høstkorn. Dette vil selvfølgelig redusere etterspørsel etter vårkorn.

IMPORT SÅKORN

Vi har gjennom sensommeren og høsten jobbet med å ska e sorter og volum på import. Myndighetene har fulgt opp med å sette ned tollen fra 1. november. Dette gjør at vi har litt bedre tid enn normalt på å fremskaffe importert såkorn. Vi har noe havre fra Finland, Sverige og Danmark på vei til oss tidlig i 2019.

Vi er derfor trygge på at det blir nok såkorn til alle også for kommende sesong, men sortsutvalget vil begrenses utover vinteren. Har du spesielle ønsker om sort, bør du ikke vente med å bestille.

 

img_1983

 

HAR DU BEHOV FOR SÅKORN?

Ikke vent til våren med å bestille, da er det større sjanse for å få det du trenger på din gård.

 

Ta kontakt med din lokale mølle:

Mølle Kontaktperson Telefonnummer
Fiskå Mølle Trøndelag Per-Arne Nesjan 977 31 686
  Haavard Winther Storler 958 29 507
Fiskå Mølle Flisa Jan Bjørnstad 979 91 701
  Kjetil Aandstad 900 21 313
Fiskå Mølle Moss Glenn Snellingen 905 19 101
Løten Mølle Gjermund Østgård 452 51 040
Østmøllene Trond Sætra 950 64 812
  Astrid L. Fjeld 995 26 520
  Ole Foss 405 55 820
Skjelfoss korn Kim-Reidar Martinsen 905 47 565

 

Eventuelt, ta kontakt med:

Plantekultursjef Oddbjørn Lobekk i Fiskå Mølle.
Mobil: 982 61 255
E-post: olobekk@fiska.no

 

KAMPANJER FOR ØSTLANDET OG TRØNDELAG

Østlandsanleggene har kampanje ut februar på både gjødsel og såkorn. Ta kontakt med noen fra anleggene på østlandet og i Trøndelag for mer informasjon.

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.