<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny og betre mineralslikkestein

TOPLICK Storfe har ei allsidig samansetning som gjer at den passar både til kviger og til lakterande mjølke og ammekyr.

Høgt innhald av kalsium er viktig for storfe i vekst samt lakterande kyr. Organisk selen, vitamin E og andre antioksidantar er gunstig for fruktbarheita. Unike planteekstrakt samen med god vitamin og mineraldekning sikrar god tilvekst og utvikling. Råvaresammensetningen i TOPLICK Storfe sikrer et mer optimalt daglig opptak.

TOPLICK Storfe erstattar TOPLICK Kvige og TOPLICK Laktasjon

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.