<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hubbard: Den nye kyllinghybriden

Hubbard har i løpet av året blitt et kjent navn som følge av en solid reklamekampanje fra REMA1000. Hubbard er en noe upresis betegnelse på denne fuglen da navnet referer til selskapet som leverer kyllingen og ikke hybriden.

 

Tekst: Marcus Søyland, Produktsjef fjørfe

Foto: Rema1000

 

Hubbard er et internasjonalt selskap som siden 1921 har arbeidet med å avle frem slaktekylling. Nylig ble Hubbard kjøpt opp av et av de største avlsselskapene i verden; Aviagen. Aviagen leverer også kylling i Norge, den noe mer kjente ROSS308, som leveres til brorparten av slaktekyllingprodusenter her til lands. Avlselskapet Hubbard selv referer til kyllingen som «the chicken of tomorrow» eller morgendagens kylling på norsk. I denne sammenhengen kan det nevnes at det Aviagen også leverer andre saktevoksende hybrider i Norge, for eksempel RossRowan.

 

HURTIG + SAKTE

Selv om Hybriden JA787 og ROSS308 er eid av samme selskap slutter likheten der. Genetisk er JA787 avlet frem for å vokse sakte, vesentlig saktere enn ROSS308. Måten avlsselskapet oppnår dette resultatet på er å bruke en hurtigvoksende far, hybriden M77, og en saktevoksende mor, JA87. Per definisjon kan vi si at avkommet har noen av egenskapene til en hurtigvoksende fugl og noen av egenskapene til en saktevoksende fugl. I praksis vil det si at JA787 spiser mer og oppnår en lavere slaktevekt på samme antall dager. En JA787 må derfor fôres i 47-48 dager for å oppnå en slaktevekt på 1700 gram. Foreløpig har Norsk Kylling satt 1700 gram som ønsket målvekt.

Som fôrselskap må vi levere ett eller flere fôr som bidrar til at fuglen når den ønskede slaktevekten på ønsket antall dager. Ettersom JA787 ikke er produsert i Norge tidligere blir dette utprøvingsarbeid, og veien blir lagt etter hvert som man beveger seg fremover. Man vet ikke helt hvordan fuglen vil fungere i våre oppdrettshus eller hvordan avkommet vil fungere i våre slaktekyllinghus. Man vet heller ikke helt hvordan JA787 vil fungere på en diett komponert av stort sett norske råvarer. Selv om slaktekyllinghus er lukket vil fortsatt klima spille en rolle. Her blir samarbeid i alle ledd viktig, avlsselskap, oppdrettere, slaktekyllingprodusenter, fôrmøller og slakteri må ta utgangspunkt i tall som er hentet fra arbeid som er gjort tidligere. Hubbard leverer informasjon om næringsbehov, forventet tilvekst, fôrforbruk og dødelighet. Vi tar utgangspunkt i anbefalingene og komponerer en diett som vi mener skal dekke næringsbehovet til JA787.

 

hubbard_2_norskkylling-copy-min

Avlselskapet Hubbard selv referer til kyllingen som «the chicken of tomorrow» eller morgendagens kylling på norsk.

 

SNITT-TALL FRA OLE PETTER RIIS SITT KYLLINGHUS ETTER 4 INNSETT

 screen-shot-2018-08-15-at-130151

 

Snitt-tall fra Ole Petter Riis  
Dødelighet 2,6
Fôrfaktor 2,8
Fôr kr pr kg kylling 10,8
Snittvekt 1654,5
Dager 46,5

 

VIDEREUTVIKLING AV FÔRET

Det har vært en spennende prosess for oss i Fiskå Mølle. Det er alltid gøy med nye utfordringer. Vi har valgt å samarbeide med en dyktig produsent i Trøndelag for å videreutvikle våre fôrkonsept til JA787. Selv om denne kyllingen er saktevoksende, er det ønskede målet fra vår side at den skal være mest mulig effektiv, det vil si produsere mest mulig antall KG kjøtt per KG kraftfôr. Dette gir lavest antall kroner fôr per kilo kylling, og best mulig dekningsbidrag til bonden. Det er tross alt dette bøndene lever av. Samtidig skal vi ha fokus på at fôret skal dekke næringsbehovet og stimulere til riktig vektutvikling, lav dødelighet og lite sykdom.

Fiskå Mølle jobber tett med Anne Vonka i Norsk Kylling for å sikre at kyllingen som har spist vårt fôr har den riktige vekten og lav kassasjon. Dette samarbeidet med produsent og slakteri gjør det mulig for oss å spisse konseptet og komme frem til det optimale resultat. Foreløpig tør jeg påstå at resultatene er gode, men vi er fortsatt på et tidlig stadium i denne prosessen, og jeg har stor tro på at vi kan bli enda bedre.

 

Ta kontakt med:

Marcus Søyland
Produktsjef fjørfe
Mob: 988 26 717
Epost: marcus.soyland@ ska.no

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.