<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ta opp kampen mot vårens største korntrusler

Forebygging og tidlig bekjempelse er nøkkelen for å unngå spredning av gulrust og hønsehirse.

 

bilde

Fokus på plantevern: Erland Lundeby sprøyter 30.000 mål i Østfold. Foto: Traktor.

 

-Vi vet ennå ikke hvor store problemene blir i år, men gulrust og hønsehirse har dessverre skapt store utfordringer på Østlandet de siste årene. Det er derfor viktig å ha fokus på problematikken i vekstsesongen, sier Glenn Snellingen, kundekontakt og plantekulturansvarlig ved Fiskå Mølle Moss.

Norske hvetesorter var lenge skånet mot soppen gulrust, men de siste årene har aggressive raser gått til angrep på norske kornåkre. Også det forhatte ugresset hønsehirse er en av de største utfordringene kornprodusenter på Østlandet står overfor i vår.  Det lønner seg å være tidlig ute i åkeren for å hindre spredning av ugress og sopp med stort skadepotensial.

-Vi anbefaler å sprøyte forebyggende mot gulrust. Når soppen viser seg i åkeren, kan det allerede være for sent, sier Snellingen.

Hønsehirse spirer ikke før temperaturen ligger på rundt 15 grader. Sprøyting tar derfor ikke alltid knekken på ugresset.

-Det er utrolig viktig å luke enkeltplanter i åkeren. Du kan også bremse spredningen med sprøytemidler, sier Snellingen.

Han understreker at alt plantevern bør inngå i en helhetlig sprøyteplan.     

 

«Følg med i åkeren, tenk integrert plantevern.»

-Glenn Snellingen, Moss

-Unngå resistens, nøkkelen til dette er først og fremst å bruke ikke-kjemiske metoder for å forebygge og bekjempe angrep av planteskadegjørere så mye som mulig. Prøv å bruke kjemiske midler så lite som mulig, og på en måte som ikke trigger resistensutvikling

 

SLIK BEKJEMPER DU SOPP OG UGRESS:

 

GULRUST

Gulrust er en soppsykdom som først og fremst angriper hvete og rughvete, og kan i mottakelige sorter gjøre betydelig skade. Et tidlig og kraftig angrep kan redusere avlingen med opptil 50%, og forringe kornkvaliteten. Bjarne og  Zebra  er blant mottagelige vårhvete-sorter. Soppen kan overvintre fra høstsådde planter. Det er da viktig å holde utkikk i vår-sådde hveteåkre. Soppsporene trives best ved middels varme og fuktige forhold (temperatur rundt 15°C). Høye temperaturer kan bremse eller stoppe spredningen.

 

 

picture2

 

Behandling:

Beste bekjempelsesstrategi er tidlig behandling med strobilurin, og vi anbefaler blandingen Comet pro+Proline (35ml + 40-50ml), ved skyting bruk Aviator-Xpro. Ved kurativ behandling bruk Forbel 750, som slår ned på angrepet.

 

 

HØNSEHIRSE

Hønsehirse anses som det tredje verste ugraset i verden. Den er svært levedyktig og tåler både skrinn jord, mye tørke og mye vann. Den produserer utrolig store mengder frø, hvert aks har ca. 400 frø. Frøene spirer om våren når jordtemperaturen kommer opp i 14-15°C. Dette fører til at mange planter ikke har spirt når vi ugrassprøyter. Frøene kan leve 10 år i jorda.

Ser du hønsehirse i åkeren – luk vekk enkeltplanter før den klarer å etablere store bestander.

 

picture1 (3)

 

Behandling:

Axial er et meget godt alternativ for bekjempelse av hønsehirse og floghavre. Grunnen er lengre brukstidspunkt som er en fordel da hirse ofte spirer seint. Puma Extra har også god effekt. Attribut Twin (som KUN kan brukes i hvete) er et jordherbicid med god effekt, men for nyspiring seint i sesongen har den ikke tilstrekkelig langvarig effekt.

  

TRENGER DU HJELP TIL Å VELGE RIKTIG STRATEGI TIL DIN ÅKER?

Kontakt kundekonsulent Glenn Snellingen ved Fiskå Mølle Moss.

Telefon: 905 19 101
E-post: glenn.snellingen@fiska.no

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.