<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vokser kraftig med kvalitet og kunnskap

Med spisskompetanse, kvalitet og personlig service skal Fiskå Mølle hjelpe flere bønder med å oppnå optimal produksjon.

 

«Målet vårt er alltid å sikre bonden best mulig resultat. Derfor leverer vi kvalitetsfôr sammen med solid fagkunnskap.»

-Leif Kåre Gjerde, Daglig leder i Fiskå Mølle

 

Sprengmasse fra Ryfast-arbeidet lempes i sjøen like utenfor kontoret, og bygger kommunen litt større – stein for stein. Ved hovedanlegget på Fiskå er aktiviteten høy.  Samtidig bygger Gjerde opp kompetansen innomhus. To veterinærer, fôrutviklere og flere rådgivere er tilføyd den interne styrken de siste tre årene. Et viktig tiltak for å møte utfordringer som følger med større bruk, krav om effektivisering og økt kunnskapsbehov i ulike produksjoner. Gjennom direkte kontakt og felles produsenttreff vil Fiskå Mølle øke kunnskapen ute hos produsentene.

-Fôring og management går hånd i hånd. Hele pakken er viktig for å kunne utnytte fôr, besetning og drift på best mulig måte. Vi skal gjøre hverdagen enklere for bonden, sier Gjerde.

Som en liten effektiv organisasjon med høy faglig kompetanse, satser Fiskå Mølle på ærlig og åpen dialog.  Personlig kontakt er en av fordelene ved å velge en mindre kraftfôrleverandør.

-Vi lever for kunden og er på ballen hele tiden. Tilgjengelighet har alltid vært stikkordet hos oss, sier lederen.

 

5o5u8484

På ballen: -Vi lever for kunden og er på ballen hele tiden. Tilgjengelighet har alltid vær stikkordet for oss, sier lederen.

 

SPISER MARKEDSANDELER

Fra det første kraftfôret rullet ut fra ryfylkebygda Fiskå i 1965, har historien vært preget av vekst.  Like etter 50-årsjubileet for kraftfôrproduksjon i fjor, kunne landets største private leverandør feire med å ta tidenes markedsandel i Rogaland. Samtidig vokser Fiskå Mølle i Etne, Trøndelag, Flisa og Løten. Gjerde kan se tilbake på en vekst på eventyrlige 35% de siste seks årene.

-Vi er veldig ydmyke for tilliten norske bønder viser oss. Vi skal til gjengjeld være like gode eller bedre enn alternativene på markedet, understreker Gjerde.

Han sikter høyt. Målet er 20 prosent markedsandel i 2020.

-Det ligger helt klart en vekststrategi i bunn. Det er viktig å vokse for å kunne fordele kostnadene på flere tonn. Kompetanse-satsingen er et viktig ledd i en bevisst strategi for å gjøre oss attraktive som kraftfôrleverandør. Vi har ett mål: Å gjøre hverdagen lettere for bonden.

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.