<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utholdende høns = lønnsom og bærekraftig eggproduksjon

Eldre verpehøns sparer både bonden og miljøet. Teig Madsen i Harstad kjører innsett til 86 uker – og det synes godt på bunnlinja.

Det er langt mellom eggprodusentene i Troms og Finnmark, men på Oldra gård utenfor Harstad forsyner Teig Madsen nordlendinger med egg fra 7.500 frittgående verpehøns. Han bygget nytt hønsehus med miljøinnredning i 2008, og bygget om til frittgående produksjon ti år senere.

Bonden gikk over til hybriden Dekalb ved forrige innsett, og forlenget samtidig produksjonssyklusen fra 78 til 86 uker.

– Både verpeprosent, klink og dødelighet var veldig bra. Eggvekten var noe lavere enn før, men der gjør vi justeringer nå. Vi vil holde eggvekta på et moderat nivå for å sikre god skallkvalitet og lite utsortering. Basert på gode erfaringer fra forrige runde, kjører vi samme oppskrift dette innsettet, forteller bonden.

Den nye flokken er 24 uker og godt i gang med verpinga. Både fôropptak og eggvektutvikling ser lovende ut. Madsen er på fra dag én og bruker mye tid i hønsehuset. Han forbereder høna godt til verpeprosessen. Bonden går to daglige runder i hønsehuset, måler lys, observerer fôrforbruk i oppverpingen og justerer mengden etter behov.

– Vi ser på utvikling og gjør justeringer for å stimulere til økt fôropptak. Jeg er i tett dialog med rådgiver Arnulf Fjermedal i Fiskå. Det første innsettet hadde vi ukentlige samtaler, forteller Madsen.

Innsatsen betaler seg. De åtte ekstra produksjonsukene merkes på bunnlinja.

– Forlenget levealder gir oss rundt 150.000 kroner ekstra i dekningsbidrag. Det forutsetter at vi er veldig på i oppverpingsfasen, understreker Madsen.

 

Høner i god kondisjon 

Det har skjedd mye i norsk eggproduksjon de siste 25 årene. Før gikk verpeprosenten drastisk ned tidlig i produksjonsløpet og hønene ble slaktet ved 76 ukers alder. I dag er standard levetid 78 uker i Norge. Systematisk avl- og fôringsutvikling har de siste årene gitt holdbare hybrider som verper 90 prosent helt til utslakt.

Fiskå Mølle har de siste årene gjort forsøk med lenger produksjonssyklus på verpehøns for å utnytte hønas produksjonsevne.

– Vi ser en internasjonal trend med større ressursutnyttelse i eggproduksjonen. Dekalb har uttrykt et mål om 100 ukers levetid. Vi jobber gradvis mot et produksjonsløp på 85-90 uker her til lands, sier utviklingssjef kraftfôr i Fiskå Mølle, Harald Hetland. Han legger til:

– Miljøavtrykket blir betydelig redusert når vi trenger færre unghøner i oppdrett. Økt levealder skal ikke gå på akkord med dyrevelferd, og dyrene må produsere så høyt at vi kan forsvare det. Da vil lenger levetid gi både bedre totaløkonomi og redusert klimaavtrykk.

DSCF5907

 – Det er mye å spare på å gi høna ekstra leveuker, sier Stig Lasse Voster.

 

moderat eggvekt og høy eggmasse

Nøkkelen til utholdende høner er moderat eggvekt. Målet er å få høna raskt opp i eggvektutvikling, og deretter stabilisere eggvekta på rundt 63 gram.

– Høy eggvekt henger ofte sammen med redusert verpeprosent. Med moderat eggvekt er det lettere å oppnå høy verpeprosent, høy eggmasse og flest mulig egg i klasse A. Forsøk har vist at hønene verper 90 prosent helt frem til uke 85, sier Hetland.  

Bevisst fôringsstrategi ligger til grunn for lengre produksjonsløp.

–  Du trenger ikke spesialfôr, men riktig strategi i eksisterende faser. Fôring for moderat eggvekt åpner også for større bruk av rimeligere kraftfôrslag gjennom produksjonen, sier utviklingssjefen.

I Voster i Strand kommune kjører rådgiver Stig Lasse Voster fôringsforsøk for Fiskå Mølle. Stig Lasse er for tiden i permisjon for å bygge nytt kombinert kjøtt- og melkekufjøs, men styrer fortsatt eggproduksjonen med stødig hånd. Forrige innsett gikk produksjonen til 90 uker, nå skal flokken leve til uke 85.

– Vi kjører bevisst svakere fôring helt fra start og gir det rimeligere kraftfôret Toppverper 2 over en lengre periode. Hønene er mer utholdende og verper godt over lang tid, forteller Voster.

Strategien gir noe lavere eggvekt, men høyere eggmasse totalt. Stig Lasse kan vise til høy A-eggprosent og dødelighet under to prosent.

– Med dagens priser koster et innsett nær en halv million kroner. Da er det mye å spare på å utnytte levetiden lengre, sier Voster. 

 

DSCF5901

 

Riktig rådgiving gir resultater

– Jeg er veldig trygg på rådgivingen jeg får fra Fiskå Mølle. Oppfølgingen har vært uten sidestykke. Det var ganske et stort skifte for meg å få Arnulf Fjermedal som rådgiver, sier Teig Madsen.

Han gikk over til Fiskå Mølle i 2020, og har jobbet tett med Fjermedal for å bedre resultatene i eggproduksjonen.

–  Jeg byttet kraftfôrleverandør fordi jeg kjente et behov for tettere oppfølging. Det er noe nytt å lære uansett hvor lenge en har holdt på. Arnulf og jeg har et gjensidig tillitsforhold med åpenhet begge veier. Det tror jeg er en viktig suksessfaktor, sier Madsen.

– Jeg var litt bekymret for om produksjonen ville holde helt til uke 86, men Arnulf hadde ingen bekymringer, ler han og utdyper:

– Jeg har fått levert gode unghøner, håndterer management og tar fôrskifte i samarbeid med Arnulf. Derfor følte jeg meg trygg på å prøve et 86-ukers løp. Det kan alltid skje uforutsette ting underveis, slik er det i denne bransjen, sier Madsen.

– De aller fleste produsenter vil kunne kjøre et 85 ukers løp så lenge flokken er i god kondisjon, mener utviklingssjef Harald Hetland. 

 

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.