<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bedre helse for dyr og mennesker

Både human- og dyrehelse står i sentrum ved det biomedisinske forskningssenteret Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH). Senteret er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sin seksjon for småfeforskning og husdyrhelse i Sandnes. Et samarbeidsprosjekt eid av Norsvin på etablering av embryotransfer på gris er ett av flere banebrytende prosjekter.

 
– Vi skal øke kunnskap om sykdommer, diagnostikk og helse for både dyr og mennesker, sier Marianne Oropeza-Moe, førsteamanuensis og leder ved SEARCH.

Hun viser ektemann og rådgiver på svin i Fiskå Mølle, Armando Oropeza, rundt i en moderne operasjonssal. Etter ti år i finansierings- og planleggingsfasen åpnet SEARCH dørene våren 2019. Senteret er et tverrfaglig samarbeid mellom NMBU, Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

– Medisinske teknikker kan overføres mellom dyr og mennesker, så kunnskap på tvers av arter er svært nyttig. Også smitte kan skje mellom mennesker og dyr, sier lederen.

dsc01316-1Moderne operasjonssal: Marianne Oropeza-Moe viser rådgiver Armando Oropeza operasjonssalen.


SPF-GRISER OPPSTALLET

– Grisen er en god modell for ulike typer forskning på menneskekroppen. Vi har mange fysiologiske, anatomiske og genetiske likheter, forteller Oropeza-Moe.

Senteret har en avdeling for oppstalling av griser tilpasset alle aldersklasser. Her er det plass til et 30-talls SPF-slaktegriser. Fra operasjonssalen kan forskerne følge med på dyrene via videooverføring. Det samme kan de gjøre på mobiltelefonen.

– Det gir oss veldig god kontroll på grisene, og legger til rette for ulike bruksområder, inkludert avlsforskning og velferdsforskning, sier lederen.

 

NYTTIG I FÔRUTVIKLING

Senteret rommer omtrent 400 kvadratmeter. En hybridstue står klar til å innredes med CT- skanner og avansert angioutstyr innen våren 2021.

– Det gir gode muligheter for ulike typer studier som også skal komme svinenæringen til gode, sier Oropeza-Moe.

Senteret er realisert gjennom et spleiselag mellom NMBU, UiS, SUS og flere aktører i privat og offentlig sektor. SEARCH har også fått støtte over statsbudsjettet. Fiskå Mølle er en av bidragsyterne. Armando Oropeza mener forskningssenteret legger til rette for utviklingen i bransjen.

– Dette blir et viktig verktøy for oss som kraftfôrleverandør. Med CT-skanner kan vi blant annet måle kjøtt- og fettprosent og bruke det som et middel i fôrutvikling, sier han.

Karakterisering av purkas kjønnsorganer, skjede, livmorhals, livmor og eggstokker, blir mulig in vivo (på levende dyr) på SEARCH. Purka kan legges i narkose, scannes og vekkes igjen etterpå, og dette muliggjør langtidsstudier. For eksempel kan fôringsrelatert innflytelse på purkas produksjonsresultater undersøkes over tid på denne måten. Dette kan ha betydning for framtidige produksjonsresultater hos smågrisprodusenter.

– Vi har god kontakt med næringen. Sammen kan vi jobbe med ulike problemstillinger og felles interesser. Alt ligger til rette for spennende prosjekter. Det er nyttig å jobbe sammen og utveksle erfaringer, sier kona.

dsc01231


EMBRYOTRANSFER PÅ GRIS

Flere spennende forskningsprosjekter er allerede satt i gang ved SEARCH. NMBU og SEARCH samarbeider med Norsvin i forbindelse med et prosjekt der Norsvin har et klart mål om å finne fram til teknikker for embryotransfer på gris. Man ønsker å etablere en metode for isolering av eggceller og embryo fra purker. I en sårbar næring kan det bli viktig for svinebøndene- og industrien.

– Bare se på afrikansk svinepest som har ført til enorme tap i blant annet Kina. Her til lands har Norsvin bygget opp et systematisk og moderne avlsarbeid på gris. Avlsmaterialet er ettertraktet internasjonalt. Hvis man klarer å finne metoder for embryotransfer på gris, kan dette bidra til å bevare verdifull genetikk. Norsvin har som mål å bli de første i verden med denne teknikken, og vi er glade for at NMBU og SEARCH får være med, sier Oropeza-Moe.

Selv står hun i spissen for et forsøk på temperaturmåling for å anslå tidspunkt for grising. Også Fiskå Mølle har bistått i prosjektet.

– Overflatetemperaturen kan gi svar på når grisingen er nært forestående. Det vil være et nyttig verktøy for bonden, sier Oropeza-Moe.

 

LIVREDDENDE FØRSTEHJELP

Ulike typer kurs og akuttmedisinsk trening for helsepersonell foregår ved senteret. Øye- avdelingen ved SUS arrangerer traumekurs, og offshore-arbeidere kommer hit for kurs i livreddende førstehjelp.

– I forbindelse med slike kurs øves det blant annet på ulike førstehjelpsteknikker. Det er pasientsikkerhet i praksis, sier Oropeza-Moe.

dsc01222 


For mer informasjon om vårt slaktegrisfôr, kontakt rådgiver:

Armando Oropeza, produktsjef på svin
Tlf. 940 32 920
E-post: armando@fiska.no

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.