<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Maksimerer melkefettet med maxammon

-Dette er som lørdagsgodt for dyra, sier Jan Ove Hole og strør en bøtte maxammon-behandlet korn over fôrhaugene som ligger i en lang rekke nedover fjøset. Kyrne strekker hals og forsyner seg grådig av blandingen.

I det moderne løsdriftsfjøset er dyrene romslig fordelt på 2.500 kvadratmeter. Her på Voll i Klepp drifter han 850 tonn melk i kvote i samdrift. Mens gårdshunden Tequila leker mellom beina på bonden, forklarer han resultatet av den nye «superblandingen» av kortreist norsk fôr fra Fiskå Mølle.

-Jeg har uten tvil fått økt tørrstoffinnhold i melka. Både fett- og proteinnivået er betydelig høyere. Det betyr veldig mye i melkeoppgjøret, sier Hole og klør hunden i pelsen.

 

MER FETT OG PROTEIN

Maxammon, en skotsk blanding av spesielle enzymer og proteinråvarer, omdanner all urea til ammoniakk og gir et veldig basisk fôr. Kuas vombakterier bruker ammoniumet til å bygge høyverdig protein, samtidig som det kan se ut til at den høye pH-verdien som oppstår stabiliserer vomma på dyret. Erfaringer fra Storbritannia tilsier bedre dyrehelse og høyere avdrått, og etterspørselen etter det kostnadseffektive stoffet øker også i Norge

Klepp-bonden var selv uvitende om det nye fôrmiddelet da han startet med maxammonbehandlet bygg etter anbefalinger fra sin rådgiver i Fiskå Mølle i høs

Men etter å ha fôret med blandingen i to måneder, føyer han seg inn i rekken av begeistrede bønder.

-Tidligere har jeg hatt en fettprosent på fire, og derfor ikke fått tillegg fra meieriet. Nå har fettnivået i melka økt betraktelig, sier bonden fornøyd.

1

KAN GÅ FLERE HUNDRE TUSEN KRONER I PLUSS

Fettprosenten har gått opp fra 4 til 4,55 med maxammon-bygg. Med et fettillegg på syv øre per tiendel over fire prosent, får bonden rundt 35 øre ekstra per liter. Også proteinnivået har økt fra 3,15 til 3,4 prosent. Med et tillegg på åtte øre per tiendel over 3,2 prosent, gir det 16 øre ekstra per melkeliter. Dette vil i praksis kunne gi bonden en ekstra inntekt på over 400.000 kroner i året om fett- og proteinnivået holder seg stabilt. I tillegg kutter han kostnader ved å gi tre kilo mindre kjøpt kraftfôr per ku.

-Dette er heftige resultater, slår han fast.

4 (1)

«Jeg har uten tvil fått økt tørrstoffinnhold i melka. Både fett- og proteinnivået er betydelig høyeren»

BLANDER MED SILOFÔR

Bonden blander fire kilo maxammonbehandlet korn per ku inn i silofôret og gir dette én gang daglig. Kraftfôrrasjonen får dyra i melkerobotene. Her kjøres for tiden Smørbukk, et kraftfôr som fokuserer på høy fettprosent i melka.  Bonden gikk over til Smørbukk i juni, men fikk ikke den effekten han ønsket før han blandet maxammon i surfôret i september. Da gikk han også over fra 3. til 1. slåtten i siloen.

 

Dette kan også være med på å forklare den høye fettprosenten. Surfôret av 1. slåtten var proteinfattig, men ellers av god kvalitet.

-Jeg vet naturligvis ikke hvor stor del av fett- og proteinøkningen som skyldes overgangen fra 1. til 3.slåtten. Økningen er likevel så kraftig at jeg mener maxammon har en stor del av æren for det, sier Hole.

Kyrne er godt fornøyd med det det nye silofôret, ifølge bonden.

-Maxammon-kornet blander seg godt inn i fullfôret. Dyrene sorterer det ikke ut, sier melkebonden, som vil fortsette med kornblandingen etter den gode erfaringen med maxammon.

-For meg fungerer det veldig bra. Det er god butikk når dyra melker godt og gir melk med høyt tørrstoffinnhold, sier Hole.

 

3 (1)

Her får kyrne silofôr blandet med maxammonbehandlet bygg. – Det har gitt høyere fett- og proteinnivå i melka, sier bonde Jan Ove Hole.

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.