<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fôringsanbefalinger til verpehøns

De ulike verperasene stiller noe ulike krav til kraftfôret. Flokkene kan i tillegg utvikle seg ulikt. Dette gjelder for eksempel oppverpingshastighet og utvikling av eggvekt.

For best mulig å ta hensyn til dette, samt å utnytte hønas produksjonspotensiale fult ut, har vi justert fôringsanbefalingene og gjort dem mer fleksible. I tillegg er det nye Toppverper-sortimentet modernisert og forsterket.

 

DER NYE SORTIMENTET SER SLIK UT: 

 

Anbefaling

Egenskaper

Ca

Fiskå Oppdrett 3

Fra innsett til 18-19 ukers alder

Oppverpingsfôr, må ikke brukes lengre enn 18/19 uker pga fare for knapp Ca-tilgang

2,20 %

Fiskå Topverper Pluss

Fra 18/19 ukers alder til 59 g eggvekt

Konsentrert fôr som gir rask stigning i eggmasse (eggvekt og verpeprosent)

4,20 %

Fiskå Toppverper 1

Fra 59 g eggvekt til 64 g eggvekt

Konsentrert fôr som opprettholder høy produksjon, moderat eggvekt og god fjærdrakt

4,20 %

Fiskå Toppverper 2

Fra 64 g eggvekt til utslakt

Høy ytelse, bidrar til lav klinkandel, god fjærdrakt og bremser økning i eggvekt

4,20 %

Fiskå "Pensjon"

Ved unormalt høye eggvekter

Dersom høy eggvekt (>65 g) oppnås tidligere enn forventet, vil "Pensjon" senke eggvekt og redusere klinkandel

4,20 %

 

Vi vet at det er viktig å ha kontroll på eggvekten. Den mest optimale utviklingen av eggvekt, er rask opptrapping og deretter en utflating på et middels høyt nivå (maks 64 gram). Klarer vi å forhindre de store eggvektene, vil dette ha gunstige effekter på stressnivå og belastning på høna. Det vil igjen sikre god skallkvalitet, lav klinkandel, god befjæring og en flokk som står seg godt frem til utslakt. I sum vil dette gi et høyt utbytte pr innsatt høne.

I tillegg til å gjøre fôringsanbefalingene mer fleksible, har vi også modernisert både energi- og proteinnivået.

 

Høy eggmasse basert på moderat verpeprosent og høy eggvekt gir uønsket belastning i flokken med avfjæring, økt daglig fôrinntak, stress og ofte også høy klinkandel, mens høy eggmasse basert på høy verpeprosent og moderat eggvekt (maks 65 gram) gir en flokk i god kondisjon som stør løpet helt ut.

 

NYE OG GAMLE BLANDINGER:

  • Toppverper-konseptet er veltilpasset alle verperaser.
  • Toppverper Pluss er erstatter gamle Toppverper, er forsterket og modernisert.
  • Toppverper 1 erstatter gamle Egg1, og er vårt nye hovedfôr som brukes gjennom den lengste del av produksjonen. Toppverper 1 er også forsterket og vil bidra til et høyt eggutbytte.
  • Toppverper 2 erstatter gamle Egg 2 , og er satt sammen slik at ikke eggvekten skal øke  nevneverdig og vil hjelpe høna gjennom den siste krevende produksjonsfasen frem mot utslakt. Toppverper 2 er også forsterket.
  • Toppverper «Pensjon» er et nytt og spesialtilpasset fôr for flokker med uønsket høy eggvekt.  

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.