<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rene kyllinghus – grunnlaget for god økonomi og god dyrevelferd

Av: Solveig Bugge Sveri, veterinær i Veso

 

Nye dyr – rent hus!

Den nyklekte kyllingen kommer fra et beskyttet og sterilt miljø inne i egget. Dette gjør kyllingen ekstra mottagelig for sykdom de første ukene i livet. Å beskytte dyrene mot smittestoffer gjennom god biosikkerhet på gården er derfor svært viktig. I mange deler av landbruket er innkjøp av nye dyr den største faren mot gården. I fjørfenæringen er denne situasjonen snudd på hodet – ettersom man i stor grad operer med «all in - all out» er det den gamle besetningen som er den største trusselen mot den nye. Å sørge for en grundig vask og desinfeksjon, utført i god tid slik at en også oppnår tilstrekkelig tomtid (der fjøset får stå uten dyr), er selve grunnpilaren innen biosikkerhet i fjørfenæringen. Dette gir den nyklekte kyllingen den beste starten på livet, og legger slik grunnlaget for et godt innsett og et høyt dekningsbidrag.

Hold på gode rutiner og god systematikk

God planlegging, riktig rekkefølge og nøyaktighet er viktig når huset skal vaskes. Under følger en oversikt som tar deg steg for steg gjennom vaskeprosessen. Huk gjerne av når enkeltelementene er gjennomført – da er du sikker på at ingenting utelates.

Tenk HMS! Det høres kanskje kjedelig ut, men å tenke på sikkerheten før en går i gang lønner seg på lang sikt. Sjekk verneblad på produktene du skal bruke, og sørg for at hansker, briller og hørselsvern er i god stand og fungerer som det skal. Kroniske sykdommer som astma, KOLS og ODTS (Organic dust toxic syndrome ) er ingen tjent med. Vi anbefaler også at gavlviftene og ventilasjonsanlegget kjører mens du er i gang med vasken. Da oppnår du at både finstøv og fukt dras vekk fra den som jobber.

Tørrvask: Grundig jobb her sparer både tid og penger. Kjør bort gjødsel og strø, og få ned så mye støv fra kanaler og utstyr som mulig. Løvblåser kan være et hjelpemiddel for å få vekk finstøv (men husk maske!). Bruk god tid på de stedene som ikke kan vaskes med vann senere i vaskeprosessen (el installasjoner etc.) eller som er vanskelige å få tørre (fôrskruer, fôrvekter mm).

Løst utstyr og utstyr som kan demonteres og fjernes bør skrus ned, og tas med til et annet egnet sted for vask. Ved å fjerne dette er det lettere å få husdyrrommet skikkelig rent. Alle steg i denne beskrivelsen gjentas også for det løse utstyret. 

Bløtlegging: Bruk kaldt vann i rikelige mengder for å bløtgjøre smusset, start med tak, så vegger, innredninger og deretter gulv. Hvor lenge dette steget skal vare vil avhenge av hvor skittent dyrerommet er. Husk høy luftfuktighet slik at smusset ikke tørker inn igjen mens du er i andre enden av huset.  Er det veldig varmt kan det være nødvendig å etter-skylle med slange hver halvtime.

Vask med såpe: Det er en myte at såpe er dyrt, såpe sparer tid, og tid er penger! Vi anbefaler såper som danner gel eller skummer. Det øker kontakttiden mellom såpen og underlaget og lar såpen jobbe mer effektivt. I husdyrrom vil det stort sett lønne seg å benytte alkaliske såper. Biosafe eller Biogel er gode alternativer, da de vil løse opp smusset og kapsle inn fett slik at vannet enklere kan føre smusset med seg ut av huset. 

Påfør såpen nedenfra og opp, og del veggene opp i røfter – da er det større sannsynligheter for at ingen områder glemmes. Bruk kaldt vann og skumlanse ved pålegging av såpe. Bruk såpe i anbefalt konsentrasjon og la såpen virke. Jobb stegvis og ikke legg på mer såpe av gangen enn at du rekker å fjerne det før det tørker – tørket såpe kan være vanskelig å få bort. Alle flater skal vaskes: ikke glem tak, innredning, innluftningskanaler og vifteblad.

Skyll ovenfra og ned, vannet kan være varmt eller kaldt, men ikke over 60 grader. Temperaturer over 60 grader fører til at proteiner herdes fast i underlaget. Ofte er temperaturer rundt 35-45 grader behagelig å jobbe med. Vi anbefaler at det brukes rikelige mengder vann – det er vann som vasker! Ikke benytt turbodyser i dyrerom, det skader underlaget og gjør effektiv desinfeksjon vanskelig. 

Drikkevannsystemer: Rent drikkevann er en forutsetning for å lykkes i å holde dyra friske. Rør i varme og fuktige fjørfehus gir optimal grobunn for bakterier og dannelse av biofilm. Begynn med å skylle gjennom drikkevannssystemene, og følg deretter opp med desinfeksjon med CID 2000. Desinfiser ved å stille inn Dosatron på 2% og kjør blandingen gjennom systemet til du kjenner at det lukter syre i enden av strengen – husk alle rekker! La løsningen virke i 4-6 timer før du skyller gjennom systemet med rikelige mengder vann. Bruk bøttetesten for å kontrollere om vannet som nå kommer ut er rent nok. Bøttetesten gjennomføres enkelt med å samle skyllevannet i en hvit bøtte i enden av rekka. Du skal ikke kunne se partikler i vannet du samler opp ved endt skylling!

Vedlikehold: Etter at tørr- og våtvasken er unnagjort er det lurt å gå over huset. Er det utstyr som bør byttes ut? Er det skader eller rifter i underlag og vegger? Rent og helt utstyr og glatte, rene vegger legger grunnlaget for en effektiv desinfeksjonsprosess.

Opptørking: La huset tørke før du går videre på neste steg. Begynner du desinfeksjon mens det fortsatt er vann på gulv og vegger vil du fortynne desinfeksjonsmiddelet ytterligere, og hindre at det kommer i direkte kontakt med underlaget. Dette er spesielt viktig ved koksidieproblematikk!

 

kyllinger veso-18

Vask og desinfeksjon legger grunnlaget for god økonomi. (Foto: Veso)

 

Hvordan velge riktig desinfeksjonsmiddel?

Når en så etter vask og opptørking kommer til desinfeksjon gjelder det å velge riktig middel. Her er det viktig å ha med seg at ingen smittestoffer er like! At et desinfeksjonsmiddel fungerer godt mot sporedannende bakterier, er ikke det samme som at det fungerer mot sporulerte oocyster av koksidier. Her må en altså både kjenne helsestatus på forrige flokk, og få god hjelp til å velge riktig middel. God dialog med besetningens rådgivere er altså meget viktig for å lage et tilpasset opplegg for ditt hus.

Etter at Norsk fjørfenæring faset ut Narasin er kampen mot koksidier mellom innsett blitt svært viktig. Når koksidiene kommer ut av kyllingen sammen med avføring vil den etter få dager gå gjennom en fase kalt sporulering. De sporulerte oocystene er infektive, hvilket betyr at nye dyr vil smittes. Oocyster er et av de vanskeligste patogenene å drepe, og mange desinfeksjonsmidler er ikke effektive.

For å drepe koksidier i sin infektive fase i miljø kreves det spesialmidler som KenoCox eller Neopredisan 135-1. KenoCox er et nytt middel på markedet tatt frem for å gi produsentene et trygt og effektivt middel i kampen mot koksidier. Produktet oppleves som behagelig å jobbe med, og ivaretar HMS for brukeren i langt høyere grad enn konkurrerende produkter. For best effekt bør KenoCox benyttes i to påfølgende innsett, for deretter å benyttes annenhver gang. I kampen mot bakterier, virus og sopp er Virocid det soleklare førstevalget for effektiv desinfeksjon av fjørfehus. I Danmark velger nå flere produsenter å desinfisere etter følgende regime mellom hvert innsett:

  1. Desinfeksjon mot bakterier og virus med Virocid 
  2.  Opptørking (2-4 timer)
  3.  Brenning av gulv (obs temp i betongen må måles) 
  4.  Desinfeksjon mot koksidier med KenoCox 
  5.  Opptørking (4-6timer) 
  6. Utlegging av lesket kalk i sprekker langs yttervegg og ved ujevnheter i gulv.

 

kenocox-4

KenoCox er et nytt bredspektret desinfeksjonsmiddel. Foto: Veso

 

Gode tips ved desinfeksjon

For all desinfeksjon anbefaler vi å bruke skumlegging med høyttrykksspyler og skumlanse for påføring av desinfeksjonsmiddel, slik som med såpeleggingen. Det blir da enkelt å se hvor du har vært, og at du er sikker på at alle flater dekkes. Det er videre svært viktig å kontrollere brukskonsentrasjonen på desinfeksjonsmiddelet. Dette gjelder spesielt ved desinfeksjon mot koksidier der en generelt er avhengig av høyere brukskonsentrasjoner av virkestoff enn mot bakterier og virus. For desinfeksjon er rekkefølgen motsatt av såpevasken – begynn med tak, ta deretter vegger, utstyr og til slutt gulv. Skyll av drikkenipler og forkar etter endt virketid, men la ellers Virocid og KenoCox få lov til å tørke på overflaten.

Tomtid - Et viktig punkt!

Jo lenger huset kan stå tomt før neste innsett, jo bedre. Det bidrar til å ytterligere senke konsentrasjonen av mikroorganismer. Luftfuktigheten må være under 60% for å få god effekt. Hold temperaturen oppe i husdyrrommet – da går opptørkingen raskere og du legger grunnlaget for et godt inneklima for neste innsett med dyr.

 

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.