<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Valg av frøblanding og strategi for grovfôrdyrking

Våren kommer dette året og, hvilken form den kommer i er det ennå ingen som kan si. 

 

Vi tenker alltid at vi skal ha en lang vår slik vi kan få jorda lagelig og bruke våronna på å legge et godt grunnlag for grovfôrproduksjon gjennom kommende sesong. Dessverre er det ikke alltid slik, vi opplever mer ustabilt vær og mer nedbør, både på vår, sommer og høst. Derfor er det viktig å ha planen klar på hvordan du som gardbruker skal løse våronna på din gård, og i tillegg ha en plan B dersom det ikke blir slik du hadde tenkt.

 

Fiskå Mølle deltar i to prosjekter som vil legge til rette for økt kvalitet i norsk grovfôrproduksjon. Prosjektet Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon og kunnskapsformidlings-prosjektet Grovfôr 2020. Sistnevnte skal bidra til bedre lønnsomhet i norsk grovfôrbasert husdyrproduksjon. Høyere avlinger og bedre kvalitet skal gi høyere grovfôropptak og redusert grovfôrkostnad. Målet er at du som gårdbruker skal oppnå 20 prosent høyere andel grovfôr per kg produsert melk og kjøtt. Det har det siste året vært mye fokus på dette og mer vil det bli fremover. Grovfôr 2020 har hatt regionale samlinger for bønder i hele landet, over 300 bruk har deltatt for analyse av eget gårdsbruk og faglig påfyll fra dyktige foredragsholdere. Hele næringen er med og har som målsetting at du som gårdbruker skal sette pris på grovfôret ditt. 

 

LAG EN PLAN

Kunnskapen om frø og frøblandinger er kommunisert gjennom fagtidsskrifter, fagmøter og studiesamlinger. Det gjelder å ta kunnskapen i bruk på din gård. Du skal selvfølgelig ikke gjøre alt på én gang, men for å bli bedre i morgen bør du ha planverk og strategi. Varig eng med god overvintring, god avlingsmengde og topp kvalitet er et mål for de fleste, men vi vet av forsøk og erfaring at avlingen reduseres etter 2-3 år. Derfor er det viktig å ha en plan på hvor mye av arealet som skal fornyes og ta en vurdering på hva som bør reparasjons og eller vedlikeholdsåes. 

 

VALG AV RIKTIG FRØBLANDING

Hvilken frøblanding du skal så på din gård avhenger av flere faktorer. Hvilken jordtype har du, hvordan er klimaet, hva skal graset brukes til? Hvilke krav har du til avlingsmengde og hvilken kvalitet ønsker du på surfôret? Fiskå Mølle har frø til alle formål. Vi har frøblandinger som er hardføre, frøblandinger til varig eng med og uten raigras, frøblandinger som passer til beite,  

raigras som renfrø og raigras i blandinger.  Vi har 1. og 2.-årig raigras, erter i kombinasjon med frø og eventuelt såkorn. Hvilken strategi passer best for deg?

 

FELTFORSØK PÅ RAIGRAS

Fiskå Mølle har sammen med NLR Rogaland etablert feltforsøk på utenlandske versus norske flerårige raigrassorter. Feltet ble etablert i 2017 og vil gå over 3 år med formål å se på overvintring og avlingsmengde. Det har de siste årene vært sterkt fokus på norske raigrasorter. Sorten Figgjo har gjort det veldig bra i verdiprøvinger og viser seg best, både på overvintring og avling, men selv om sorten er best i renbestand, vil den gjøre seg best i blanding? Vi ser tendenser allerede etter 1.år og vil komme tilbake til dette etter 2018 sesongen er over. Dette året vil vi ha god tilgang på Figgjo i renbestand og Figgjo vil også være hovedsorten i Frøblanding NR 19 og NR 23.

 

RUGBEITE 

Beite kan være så mangt, fra utmarksbeite med lavt utbytte til beite på dyrka jord med raigras som kan gi opp mot 750 FEm. For dere som ønsker å prøve noe nytt (Rugbeite) har Fiskå Mølle rugsorten Herakles. Anbefalt såmengde er 10 kg Rug Herakles og 2-3 kg 1.årig raigras. Start beitingen når det er etablert med 12-15 cm, rask avbeiting, beitepussing og la hvile etablere seg igjen, ha gjerne 5-7 skifter. 

 

STRANDSVINGEL

Strandsvingel som bestanddel (35%) i vår Frøblanding NR 22 kan også være et spennende alternativ. NR 22 er en spesialblanding som kombinerer kvalitet og høy avling, 3-4 slåtter. Best tilpasset de lavereliggende områder i Sør- og Midt-Norge. Vi har også tilgang på renbestand sorter som Swaj og Barolex, dette er såkalt softleaf med antatt bedre fordøyelighet enn mer kjente sorter som for eksempel Hykor.

 

Besøk oss også på www.fiska.no for fullstendig oversikt over såvarer og såkorn. Ta gjerne kontakt med oss i Fiskå Mølle eller din lokale NLR rådgiver for å diskutere hva som er rett for deg.

 

God våronn.

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.