<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fantastisk trivsel i kyllinghuset!

Det er full aktivitet inne i testhuset i Bjørheimsbygd. Osvald Østerhus har nylig installert ramper og strøbad som en del av miljøberikelsen for slaktekylling i huset sitt. Vi kan ikke si noe annet at dette fungerer veldig godt. Kyllingen bruker rampene aktivt, de går opp og hopper ned igjen. Studier* fra Finland har vist at ramper har en positiv effekt på benhelsa (Kaukonen et al., 2017). Rampen kan også benyttes som skjul. 

 

5o5u2485 (1)

 

Strøbadet ser ut til å være det mest populære stedet i kyllinghuset. Kyllingen på bildene er 12 dager, de graver og flakser og strøbader hyppig. De får virkelig frihet til utøve sin naturlige atferd. I strøbadene benytter vi torvstrø av god kvalitet, det er viktig at den ikke er for våt og har den rette strukturen. Torvstrøet er nå lagervare og fås på Fiskå Mølle!

 

5o5u2459

 

Vi er overbeviste om at trivsel ikke bare er viktig for dyrevelferden men også for produksjonsresultatet!

 

*Kilde: 

Kaukonen, E. et al., 2017. perches and elevated platform in commercial broiler farms: use and effect on walking ability, incidence of tibial dyschondroplasia and bone mineral content. Animal: an international journal of animal bioscience. 11 (5) pp. 864-871

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.