<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Grovfôrmangel? Gje dyra dine Fibermix med maxammonhavre

Vi oppgraderer no grovfôrerstattaren FiberMix til å innehalde høg andel fiberrik maxammonhavre.

 

FORDELAR

  • Alkalisk pH, grov struktur og høgt fiberinnhald sikrar godt vommiljø
  • Positiv PBV er gunstig til seint hausta grovfôr
  • Inneheld mineral og vitamin
  • Koparnivå tilpassa sau langs norskekysten
  • Kan gjeast i store mengder til både storfe, sau og geit
  • Perfekt å kombinere med TopLac, Melketopp etc.

 

For bestilling:

Tlf: 51 74 33 00

https://www.fiska.no/bestill-fra-omraade/

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.