<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Økt antall avvente ved bruk av Fiskå Opti Råmelk før grising

Nok og god kvalitet råmelk i løpet av de første 24 timene av livet er en viktig faktor for å redusere tap fra fødsel til avvenning i smågrisproduksjon.

 

Fiskå Mølle jobber for å lage et kraftfôr som påvirker produksjonen av råmelk positivt hos purkene. Siden januar 2017 har vi kjørt forsøk med Opti Råmelk, et kraftfôr som inneholder en blanding av løselige og uløselige fiber, høyt nivå av vitamin C og E, organisk selen og et gjærprodukt som støtter dyrs immunologiske beskyttelseskapasitet.

 

web (1)

 

FORSØK

Forsøket ble gjennomført i ei kombinertbesetning som produserte 29,3 og 28,7 smågriser per årspurke i henholdsvis 2015 og 2016. Forsøket foregikk i perioden januar til juli 2017. Femtiseks eldre purker og 26 ungpurker fikk 2,5 FEn av Avlsfôr våt og ett kilo Opti Råmelk fra 10 dager før grising til 3 dager etter grising. Øvrige rutiner rundt grising og i laktasjonsperioden ble ikke endret.

Resultater vises per kvartal i 2016 og fra januar til juli 2017.

 

01.01-30.04.2016

01.05-31.08-2016

01.09-21.12.2016

01.01.-31.07.2017

Levendefødte

14,6

14,8

15,2

15

Dødfødte

1,1

1,3

1,0

1,2

Avvente

12,8

12,8

12,7

13,5

Tap (%)

12,1

13,5

16,3

10,1Foreløpige resultater viser at bruk av Opti Råmelk reduserte tap fra fødsel frem til avvenning. Dette kan være pga. økt råmelkskvalitet eller -mengde.

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.