<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eggtransport: Veien til mindre klink

Det er flere risikoområder for klink når egget transporteres fra rede til pakking. Her er de viktigste punktene for mindre klink i produksjonen.

 

Det er store forskjeller fra produsent til produsent når det gjelder andel klink i løpet av et innsett. Mellom produsenter som ligger høyt og lavt i klink kan differansen komme helt opp i 7% klink (Nortura). Tatt i betraktning prisforskjellen mellom A-egg og industriegg (10,17 kr/kg egg*) kan en høy klinkandel i innsettet ha store konsekvenser for avregningsresultatet til bonden.

 

Årsaker til klink kan være flere, og er sammensatt.  Skallkvaliteten vil bli dårligere utover innsettet i takt med hønas alder og økt eggvekt. Dette skyldes at kun 2 gram kalsium går til egget, uavhengig av størrelsen. Jo større egget blir, jo svakere blir skallet -helt naturlig. En eldre høne er dessuten litt tregere til å overføre kalk i fôret til skallkjertelen. Et tynt skall vil være mer utsatt for støtskader ved transport. 

 

Klink kan forårsakes av:

  • Fôring
  • Sykdom og stress
  • Fysiske påkjenninger fra transport av egget

Klinkegg er egg med sprekker i skallet, men der egghinna på innsiden av skallet er hel.

Knekk er egg med sprekker i skallet og der egghinna er sprukket opp.   

 

FRA REDE TIL EGGPAKKER

Det er ikke å komme bort ifra at egg er et skjørt produkt som skal gjennom mange mekaniske påkjenninger før det er ute hos forbruker.

Det er ikke mulig å forhindre alle støt mot egget. Noe klink vil det alltid være. Men spørsmålet er hva som er akseptabelt, og hva vi bør strekke oss etter. 

 

EGGSAVER:

Poenget med en eggsaver er at eggene slippes forsiktig ut fra rede ned på eggbåndet. Imidlertid, hvis denne wiren ikke er riktig justert, kan en oppleve stikk motsatt effekt og økt klinkandel.

  

HARDE KANTER:

Harde kanter bør polstres slik at egget får en myk fjæring om det kommer i kontakt med kanten. Ofte kan dette skje i overganger mellom tverrbånd eller sorteringsbånd. I slike overganger kan eggene fort få for stor fart og dermed dunke inn i motstående vegg eller hjørnekanter. 

 

OVERGANGER:

Alle overganger mellom transportbånd er risikoområder for sammenstøt. Som nevnt får ofte eggene her ekstra fart og kan dunke hardt inn i andre kanter eller andre egg. Overgangene bør derfor være så jevne som mulig for å minimere farten på egget. Et tips kan være å bruke enkle tetningslister med lim på baksiden.  Ved å sette slike striper mot skrå skjæret fra transportbånd til tverrbelte, og fra tverrbelte inn til sorteringsbordet, har en av våre produsenter opplevd god effekt på redusert klinkandel.

 

screen-shot-2017-12-22-at-151412

 

Stopp og start av eggbåndet kan føre til gnisninger mellom eggene. Kjør heller eggbåndet sakte med jevn fart for å unngå start og stopp (Illustrasjon fra boken Egg Signals, 2007. Piet Simons. Roodbont Publishers).

 

EGGBÅND:

Et optimalt eggtrekk er så horisontalt som mulig. Ofte kan huset sette en del begrensinger her. Jo brattere stigning det er på eggbåndet, jo større risiko er det for at store egg mister festet og triller nedover eggbåndet. Dette kan gi stor påkjenning på egget, som vi har sett bekreftelse på med høyt utslag på det elektroniske egget. 

 

img_3755-copy

 

Eggbåndet: Bratt stigning på eggbåndet øker risikoen for at store egg mister festet og triller nedover eggbåndet.

 

VASKING AV EGG:

Eggvasking vil øke påkjenningen på egget. Har du en automatisk eggvasker er det viktig å se opp for de samme elementene som ved transportbåndet. Sjekk at kanter og overganger er så jevne som mulig. (CracklessEgg tåler fuktighet og kan sendes gjennom slik vasker).

Ved manuell vasking av egg/bøttevasker er det vanskeligere å gjøre direkte tiltak. Indirekte tiltak er å minimere skitne egg, logisk nok. Det er da viktig å finne årsaken til skitne egg. Kommer de på eggbåndet (fra redet) eller er det mye feillagte egg? Er det fôret, fôringsregime (tid hønene får tilgang til fôr før egglegging) ol. Sammenhengen med fôr og andel klink vil bli tatt opp i et senere nr. av Fiskå Fôrum.

 

img_2423

Vasking av egg: Eggvasking vil gi ekstra håndtering som kan føre til klink. Ved automatisk eggvasker, sjekk at kanter og overganger er så jevne som mulig.

 

PAKKER:

Riktig justering av eggpakker er nødvendig for at eggene slippes skånsomt ned i eggbrettet. Om du opplever at problemet er i eggpakkeren, kontakt din I-MEK-leverandør for justering.

 

KAPASITET OG HASTIGHET:

Det er viktig å være klar over kapasiteten ved pakkemaskinen og kapasiteten til eggbåndet. Det hjelper ikke å ha god kapasitet på pakkemaskinen om kapasiteten er dårlig på eggbåndet/sorteringsbordet, og motsatt.

 

Kjør heller eggbåndet saktere for å oppnå en god flyt. Stopp og start av eggbåndet er uheldig for eggene. Eggbåndene er i hovedsak designet for at eggene fint skal fordele seg utover eggbåndet, men rillene på eggbåndet er ikke fastlåst. Det betyr at ved start av eggbåndet/akselerasjon, så strekkes rillene fra hverandre. Ved stopp dyttes rillene mot hverandre. Både ved stopp og start av eggbåndet kan det oppstå gnisninger mellom eggene som kan forårsake klink.

 

RISIKOOMRÅDER FOR KLINKSKADER VED EGGTRANSPORT:

  • Eggsaver
  • Overganger mellom eggbånd
  • Eggvasker
  • Helning på eggbåndet
  • Hastighet og kapasitet på eggbånd
  • Vasking av egg
  • Eggpakker

 

SLITER DU MED KLINK? TA KONTAKT MED:

Stig Lasse Voster (Vestlandet)

Mob: 982 61 277

Epost: stig.voster@fiska.no

 

Kari Borg (Østlandet)

Mob: 979 91 710

Epost: kari@flisamolle.no

 

Arnulf Fjermedal (Trøndelag)

Mob: 905 45 406

Epost: arnulf.fjermedal@fiska.no

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.