<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alternativer til Normin Sink

Sinkoksid skal fases ut av veterinærmedisinsk bruk. Her er veterinærens råd til alternativer mot avvenningsdiaré og ødemsjuke hos smågris.

 

I juni 2017 stemte den Europeiske kommisjonen for å fase ut sinkoksid (ZnO) til veterinærmedisinsk bruk. Kommisjonen legger undersøkelser og analyser til grunn som viser at ZnO-akkumulasjon i miljøet har uheldige effekter. Videre har nyere rapporter beskrevet at bruk av ZnO til avvent gris kan øke forekomsten av antibiotikaresistente bakterier (Bednorz et al. 2013, Cavaco et al. 2011).

 

AVVENNINGSPROBLEMER

Tiden er inne for å vurdere alternative strategier mot avvenningsdiaré og ødemsjuke hos smågris. Escherichia coli (E.coli) bakterien kan forårsake både avvenningsdiaré og ødemsjuke. E. coli finnes i tynntarmen hos smågrisene, både syke og friske. I enkelte situasjoner kan E. coli- bakterien få anledning til å oppformere seg hurtigere enn vanlig, hos avvent gris skjer dette gjerne mellom 3 og 10 dager etter avvenning. Dette kan medføre fordøyelsesproblemer av varierende intensitet og varighet, som avhenger av flere faktorer. Andre bakterier og virus kan forverre situasjonen. Vi som kraftfôrleverandør tester noen organiske tilsetninger til smågrisfôr som skal kunne ha en innvirkning på bakteriene (microbiota) og betennelsesprosesser i tarmen. Samtidig er det viktig at dere som produsenter vurderer generelle tiltak i fjøset. 

 

TILTAK MOT AVVENNINGSPROBLEMER:

  • Desinfeksjon: Våre erfaringer med desinfeksjon av både fødeavdeling og smågrisavdeling er positive. Vi anbefaler vasking, tørking og desinfeksjon i fødeavdelinger. I tillegg anbefaler vi kalking av gulvet med hydratkalk (1 kg kalk/10 liter vann) i smågrisavdelinger. Dette mener vi har en klar effekt på antallet E. coli bakterier.
  • Avvenningstorv: Noen gårdsbruk har sluttet å bruke Normin Sink og bruker i stedet avvenningstorv fra ei uke før til to uker etter avvenning for å kontrollere avvenningsdiaré. Det anbefales 1 liter Avvenningstorv/10 griser 2 ganger daglig.
  • Alt inn-alt ut: Man anbefaler IKKE å blande smågrispuljer.
  • Kraftfôr til spedgriser i fødeavdeling: Spedgriser bør få kraftfôr fra 10 dager etter fødsel, slik blir de vant til kraftfôret og kan begynne å spise så fort som mulig etter avvenning. En smågris bør spise minst 250 gram kraftfôr første dag etter avvenning. Gi kraftfôr på gulvet to eller tre ganger per dag de første tre dagene etter avvenning. Det hjelper grisene som ikke nner krybben de første dagene.
  • Vanntilførsel: Sjekk vanntrykket i niplene før innsett og skyll ut gammelt vann som står i rørene. Smågrisene må ha tilgang til ferskt vann fra første dag etter avvenning av høy hygienisk kvalitet.
  • Romtemperatur: Når smågrisene yttes, bør rommet være tørt og varmt. Romtemperaturen bør være 23 grader celsius.

Generelle tiltak pluss et godt formulert og balansert kraftfôr med nye komponenter bør være på plass hvis vi må fase ut sinkoksid. Dette kan hjelpe mot problemer rundt avvenning.

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.