<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jerntildeling spedgris

Spedgrisen er helt avhengig av jerntilskudd for å overleve. Slik går du frem ved tildeling av jern til smågris.

Tekst: Sara Grande, rådgiver svin og Armando Oropeza, produktsjef svin og veterinær

Spedgrisen kommer til verden med liten jernreserve, ca. 50 milligram (mg) som funksjonelt jern i form av hemoglobin hvor 5-12 mg er lagret i lever og tilgjengelig for hemoglobinsyntese. Uten ytterligere jerntilskudd får spedgrisene blodmangel (anemi) mellom 14-15 dager etter fødsel. Råmelka bidrar til mange og viktige antistoffer, men også denne har lavt innhold av jern og gir en tilførsel på ca. 1 mg pr dag. Det er heller ikke enkelt å påvirke innholdet av jern i råmelka ved fôring eller tilskudd. Spedgrisens daglige behov for jern er 7-10 mg.

Jern er en bestanddel i hemoglobin, som transporterer oksygen fra lungene ut til cellene i kroppen. Uten oksygen dør disse.

Jernreservene grisen fødes med blir brukt opp i løpet av de første 3-4 døgn etter fødselen, og den er derfor helt avhengig av jerntilskudd for å overleve.

Følgene av manglende eller for dårlig jerntildeling er anemi, redusert tilvekst og redusert motstandskraft mot infeksjoner. Dette kan igjen føre til nedsatt almenntilstand og senere død.

I denne artikkelen vil vi skrive litt om tildeling og rutiner ved tildeling av jern til spedgris. Hvilken metode den enkelte bonde velger å benytte i sin besetning blir helt opptil den enkelte,  etter hva som passer best inn i driftsopplegget. Spør oss om råd hvis du er usikker.

Diing (002)-1

Spedgrisen er avhengig av jerntilskudd for å overleve. Følgene av manglende eller for dårlig jerntildeling er anemi, redusert tilvekst og redusert motstandskraft mot infeksjoner. 

Jernpasta

Jernpasta gis oralt, og første dose gis umiddelbart etter råmelkinntak og innen første levedøgn. Her er det viktig å sørge for at pastaen blir lagt bakerst på tungen slik at spedgrisen svelger tilskuddet. Et godt råd for å sikre at spedgrisen får i seg det meste av jernpastaen kan man gjerne stenge kullet i smågrishjørnet en periode før planlagt tildeling, og legge grisen direkte på juret etterpå. På denne måten vil en sulten spedgris svelge så mye som mulig av tildelt pasta.

Det er viktig at pasta blir gitt innen første levedøgn, da tarmens evne til å ta opp store molekyler begrenses etter første levedøgn.

Fordeler med tildeling oralt er at det gir et lavt smittepress, og at det er en forholdsvis anvendelig metode som de aller fleste kan benytte.

Ulempen er at man aldri vet helt sikkert hvor mye jern hver enkelt gris får i seg.

Dosering: 250 mg/1,5 ml pr gris.

Fiskå Mølle forhandler jernpasta fra Vilomix.

Følg doseringsanvisning på tuben, eller ta kontakt med din lokale rådgiver for anbefalinger. Pasta kan med fordel brukes sammen med jernholdig torv.

 

Jerninjeksjon

Injeksjon settes i de fleste tilfeller i nakken (i muskel), men kan også settes i lysken (under huden i lyskefolden). Vi anbefaler å benytte seg av metoden der du stikker i nakken, da dette er forbundet med minst risiko for spedgrisen. Injeksjonen må gis innen tredje til fjerde levedøgn, og gjentas når grisen er 10-14 dager.  

Når man bruker jerninjeksjon er det spesielt viktig med god hygiene og at man stikker på korrekt måte. Er du usikker på hvor og hvordan- spør en veterinær om hjelp de første gangene.

Jernholdig torv kan med fordel brukes i tillegg.

Fordelen med injeksjon er at du vet nøyaktig hva hver enkelt gris får tildelt og på denne måten kan være sikker på at alle i kullet får lik tilgang. Det gir også røkteren en god mulighet til å sjekke alle individer og sette inn tiltak for de som måtte ha behov for dette.

Ulempen kan være hygiene, da all penetrering av hud er en inngangsport for bakterier. Dette kan igjen føre til leddbetennelser hos spedgrisen. Det er også mye håndtering av spedgrisen, noe som kan være tidkrevende i store besetninger.

Ved injeksjon er det viktig at man bruker riktig nål, gjerne ned i 1,2 mm. Bytt nål ofte! Nålen blir sløv etter et visst antall stikk, og vil om den ikke skiftes med jevne mellomrom gi unødvendig smerte for grisen. I tillegg vil infeksjonsfaren også reduseres om man er nøye på nålebytte.

Ikke spar penger på nåla-det er billigere å kjøpe dem enn å behandle deler av besetningen for leddbetennelser i etterkant.

Dosering: 1 ml pr gris.

 

Strøjern

Et mindre brukt alternativ per i dag er tildeling av strøjern på gulvet i smågrishjørnet. Dette er en lite tidkrevende operasjon som innebærer at man slipper å løfte på hver enkelt gris for å gi enkeltdoser, men som må utføres i flere omganger.

Dosering:  3-5 gr. pr gris pr dag (20 gram per gris i alt). 5 doser fra dag 2-3, med 3dagers intervall.

 

Vår veterinær, Armando Oropeza, har tidligere kjørt forsøk hvor han har sammenlignet bruk av strøjern og injeksjon.

Sammenligningen er gjort mellom AgroFer strøjern og injeksjon med Gleptoferron 200mg.

Følgende protokoller ble testet:

Protokoll 1: Jerninjeksjon 1 ml intramuskulært i nakken, pluss jerntorv fra dag 7-25 etter fødsel.

Protokoll 2: Strøjern (Jernfumarat) 50 g/kull (12-14 spedgriser) dag 3, 6, 9, 11 og 16 etter fødsel,            tildelt på gulvet.

Hver protokoll inkluderte 42 spedgris. Hemoglobinnivået ble målt i 2 små, 2 mellomstore og 2 store spedgriser fra hvert kull.

Resultatene viste at det ikke var forskjell i hemoglobinnivå mellom gris som fikk jerninjeksjon og gris som fikk tildelt jern i form av pulver på gulvet (gjennomsnittlig 12,32 g/dl blod). Normalverdien av hemoglobin hos spedgriser ligger mellom 10 og 16 g/dl blod.

 

Fiskå Mølle forhandler AgroFer, produsert for Scagro AS Danmark. Denne har Jernfumarat som jernkilde. Ta kontakt med din lokale rådgiver for mer informasjon eller bestilling.

 

Jerntorv

Torvbasert jerntilskudd som kan gis til smågris fra 2-3 dagers alder og frem til ei uka før avvenning, i tillegg til annen jerntildeling.

Torv stimulerer grisens naturlige behov for å rote, og vil på denne måten gjøre tilvenning til kraftfôr enklere. Bland gjerne torv og smågrisfôr sammen fra dag 5 for å stimulere til best mulig fôropptak før avvenning.

Dosering: Gi en håndfull (0,5 liter) torv pr kull pr dag og øk etter appetitt (maksimum 1 liter pr dag/kull).

Fiskå Mølle forhandler Normin Ferro-torv.

 

Jern i Fiskå smågrisfôr

Nylige studier indikerer at smågrisene kan ha vanskelig for jernopptak fra kraftfôr etter avvenning, derfor bruker vi i Fiskå Mølle organisk jern i smågrisfôr. Denne jernkilden tas lett opp i tarmen, og dermed er det mindre jern tilgjengelig for bakterier som f.eks. E.coli. Jern er et næringsstoff for E.coli, derfor skal ikke jerntorv gis etter avvenning.

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.