<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Erstatter importråvarer med restråstoff fra matindustrien

Fjørfemel, eggeskall og kornavrens er gode, kortreiste alternativer til importerte råvarer i kraftfôret. Fiskå Mølle jobber aktivt for å gjøre avfall fra landbruket om til verdifull næring i produksjonen.

– Dette er råvarer som forbrennes eller inngår i produkter med lav verdi. Vi tar restråstoffene tilbake som ingrediens i kraftfôr, og beholder dermed næringsstoffene i kretsløpet, sier Veronica Hjellnes Speilberg.

Hun er sjef for produktutvikling og kvalitet i Fiskå Mølle, og leder flere prosjekter som tar i bruk restråstoff fra matindustrien i kraftfôrproduksjonen. Ved Dalebakken Mølle i Midt-Norge har Fiskå Mølle det siste året testet kjøttbeinmel av fjørfe som proteinråvare i svinefôr. Råstoffet produseres av slakteavfall fra norsk kylling og kalkun, og består av hydrolysert protein, fett og mineraler.

– Vi får et mer bærekraftig forbruk av våre felles ressurser når vi får ned matsvinn og tar i bruk alle deler av dyret. Restråstoff er en gullgruve når det kommer til ernæring og dyrehelse. Protein fra dyr har i tillegg en optimal aminosyresammensetning, forteller hun.

 

kjøttbeinmel av fjørfe, hydrolysat av laks

Nye proteinkilder med høy fordøyelighet: Kjøttbeinmel av fjørfe, hydrolysat av fjørfe og laks 

 

God smakelighet

Utnyttelse av restråstoff fra fisk og landdyr er et viktig tiltak for å få ned Norges klimaavtrykk innen 2030. Restråstoff er rester fra matproduksjonen, som avkapp av kjøtt, bein, hinner og innvoller. Restene er proppet med gode næringsstoffer, men blir i dag brent eller brukt i produkter med lav verdi, som gjødsel og biodiesel. Mye går også til produksjon av kjæledyrfôr. Mattilsynet åpnet for bruk av kjøttbeinmel av fjørfe i svinefôr (og omvendt) i 2022, forutsatt at produksjonen foregår på separate linjer. Dalebakken har rendyrket produksjon av svinefôr, og kan derfor sørge for trygg produksjon i tråd med dagens strenge regelverk.

– Norsk landbruk har Europas laveste antibiotikabruk, god dyrevelferd og friske dyr. Råvaren er helt trygg og passer ypperlig i et ernæringsperspektiv, forteller Speilberg.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra kunder. Resultatene er like gode som ved bruk av importerte råvarer. I tillegg er smakeligheten på kraftfôret veldig god. Råvaren har en god smak av buljong, sier hun.

 

Veronica Hjellnes Speilberg, sjef for produktutvikling og kvalitet-1-1

 Veronica Hjellnes Speilberg, sjef for produktutvikling og kvalitet

 

Eggeskall og kornavrens

Fiskå Mølle har ti produksjonsanlegg over hele landet. Det gir stor fleksibilitet i produksjonen. I Midt-Norge leder Fiskå prosjektet KornVerdi, som ser på muligheten for å benytte kornavrens som fiberkilde i kraftfôr. Også eggeskall får nytt liv i kraftfôrproduksjonen. Fiskå Mølle Flisa har prøvd ut eggeskall i verpefôrblandinger. Skallet er en viktig kilde til kalsium, og er et mer bærekraftig alternativ til kalkstein i kraftfôret.

– Eggeskall inneholder så mye mineraler. I dag brukes det mye til gjødsling, men her får vi næringen tilbake i dyret, sier Speilberg.

Et viktig samfunnsoppdrag

Regjeringen har mål om at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder innen 2034. I kraftfôr til husdyr er målet å øke norskandelen fra 55 til 70 prosent. Fiskå Mølle jobber målrettet for å øke norskandelen i kraftfôr til alle dyreslag.

– Vi reduserer gradvis import ved å ta i bruk norske, bærekraftige råvarer. Vi har engasjerte ansatte over hele landet som jobber for å løfte norsk landbruk. Det er et viktig samfunnsoppdrag som vi er stolte over å få bidra til, sier Veronica Hjellnes Speilberg.

 

Sirkulære prosjekter i fiskå mølle

  • BlueMusselFeed – blå-grønt samarbeid for å etablere blåskjell som fôrråvare til kylling
  • KornVerdi – benytter kornavrens som kilde til fiber i kraftfôr for økt bærekraft, selvforsyning og verdiskaping
  • BioSirkel - Hovedmålet med prosjektet er å skape en arena for kompetansebygging og samskapende innovasjon innen sirkulær bioøkonomi mellom forskning- og utdanningsmiljøene, næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.