<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HARMONI I HØNSEHUSET

Rugeegg-produsent Lisa Breiland driver nærmest presisjonsidrett på Finnøy.

 

Vi kjører fra Forsand mot den lille øya Finnøy i Ryfylke. 93 kilometer og tre undersjøiske tunneler senere står vi på tunet til Lisa Breiland og ektemannen Tore. Her kommer avlsdyrene inn når de er 18 uker gamle.

Breiland tok over gården etter faren som 23-åring, og fikk ansvar for både rugeegg og ammekyr. Hun leverer 40 000 egg i uka til Hå rugeri, og legger dermed et viktig grunnlag for slaktekyllingproduksjonen i Rogaland. I eggrommet har hun direkte videooverføring fra dyrerommet på skjermen. Det samme har hun på mobiltelefonen. Det gjelder å ha kontroll på flokken fra dag én.

– Jeg kan ikke overlate noe til tilfeldighetene. Optimal ytelse krever fullt fokus fra oss produsenter, sier bonden.

a12_1913 (1)

Hønemor: Rugeegg-produsent Lisa Breiland legger et stødig produksjonsløp på Finnøy.

HARMONISK ATFERD

7500 frittgående foreldredyr er fordelt på 1600 kvadratmeter. Breiland kjører fasefôring med Fiskå Rugeegg Müesli. Hanene trenger mindre kalsium og får servert Fiskå Rugeegg Müesli Hane fra fôrskåler som er opphøyd fra gulvet.

– Fôret ser veldig bra ut. De liker hele korn og koser seg med maten. Det er ikke kamp om matfatet. Atferden er harmonisk, sier Breiland.

Fiskå Mølle lanserte også rugeegg-fôret i fjor vår. Erfaringer viser at bedre kråsstimulering gir bedre tarmfunksjon og synlig endring i flokkatferd. Det kan også Breiland skrive under på.

– Tidligere så de ikke opp fra fôrskåla da jeg kom inn i huset, det var en helt annen kamp om maten. Nå har de god tid. Noen tar seg et strøbad og vender tilbake til skåla etterpå, sier hun.

a12_1856

Fôr som dyrevelferd: Fôret har hele korn som stimulerer kråsen. Det gir roligere flokkatferd.

PRESISJONSIDRETT

Godt management og god dyrevelferd legger grunnlaget for et stødig produksjonsløp i rugeeggproduksjon. Det krever solid innsats og høyt presisjonsnivå for å levere et høyt antall befrukta egg hver uke. I oppverpingen har hun fullt fokus på flokken, og reiser ikke fra gården før hun når toppverping rundt 28-30 uker.

– Du kan si at humøret mitt følger verpekurven i perioder, sier bonden og ler.

– Det er veldig interessant, jeg har aldri en kjedelig dag. Du blir ikke utlært i denne produksjonen, sier Breiland, som går mange timer i huset hver dag. Tidsbruken varierer alt etter hvor hun er i innsettet.

– Jeg bruker mye tid i huset, og sjekker om alle dyr har det bra, at både høner og haner oppfører seg og ser ut som de skal. Vektutvikling på dyrene følger jeg også nøye med på, sier produsenten.

a12_1886

Samarbeid: Rådgiver Stig Lasse Voster (t.v.), Lisa Breiland og utviklingssjef Harald Hetland i Fiskå Mølle.


For å ha kontroll på vektutvikling veies 100 høner og 50 haner to-tre ganger i uken fra ankomst til hun når topp-fôring. Deretter er de på vekta en gang i uken. Også riktig lysstyring er viktig for å lykkes med rugeegg.

– Når dyrene har riktig alder og kroppsvekt, og jevnheten på dyra er bra, kommer våren og jeg begynner forsiktig å øke lysstyrken og daglengden, forteller Breiland.

Nå er flokken 36 uker. Jevne og fine. Hun er fornøyd.

– Dyra er jevne og fine, klimaet er bra, og det er lite stress i huset, slår hun fast.

Produsenten kan vise til en klekkeprosent på 88,8 første klekk i dette innsettet. Hun har lite gulvegg og lite problemer i flokken.

– Jeg har god dialog med rådgiver, kraftfôrleverandør og andre produsenter. Det er viktig for å følge med på utviklingen i rugeegg-produksjon, sier Breiland.

I eggrommet gjør hun klar til produsenttreff med noen av de andre rugeeggprodusentene i fylket. Lunsjen er snart klar. Som en av 18 produsenter i Rogaland, jobber hun i et åpent og oversiktlig miljø.

– Vi utveksler erfaringer og lærer av hverandre. Det er veldig kjekt, sier Breiland.

a12_1977 

Stor skala: Breiland leverer 40 000 egg i uka til Hå rugeri.


Har du spørsmål om fjørfefôr?


Kontakt:
Harald Hetland, utviklingssjef
Mob: 906 40 620
E-post: harald.hetland@fiska.no

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.