Ensilering

Kvaliteten på grovfôret er avgjørende for et godt økonomisk resultat. Ved riktig bruk av ensileringsmidler sørger man for grovfôr med høy kvalitet ved direkte og fortørka gras. Vi tilbyr ensileringsmidler som er utviklet for å senke pH, ta vare på sukkerinnholdet og hindre feilgjæring ved ulike høsteforhold.

Produktene er utviklet og produsert av Addcon og Helm, verdens største kjemiselskap.
Kontakt din forhandler for priser

Inntil 30% tørrstoff

Maursyrebasert ensileringsmiddel til direkte høstet og moderat tørket gras og rundballer opptil 30% tørrstoff. Dosering 3-5 liter pr. tonn gras.

lnnhold:

55-70 % maursyre

8-15 % natriumformiat

Til direkte høsta gras i silo og rundballer.  

 

GrasAAT® Lacto inneholder laktose (melkesukker). Dette er næring for melkesyrebakteriene, og gir ekstra fart på produksjonen av melkesyre helt i startfasen før sukker fra graset frigjøres (laktoseeffekten). Dette senker pH raskt til et nivå som hemmer og stopper betingelsene for smørsyregjæring.

 

Mye av maursyra bindes til formiatsalter av natrium. Dette reduserer etsevirkningen på hud, og korrosjon på maskinene. I tillegg er det tilsatt glyserol for ytterligere å beskytte huden. Likevel er GrasAAT® Lacto nå merket som etsende pga. fare for øynene.  Mengden natrium i grassurfôr tilsatt normaldosering GrasAAT® Lacto vil stemme godt med anbefalte normer. Natrium kan virke positivt på smakeligheten av fôret.

 

Innhold:

Maursyre (E236):                     57-67 %

Natriumformiat:                     14-18 %

Laktose:                                  1-2 %

Farge (E150)

 

Doseringen: 3-5 L/ tonn gras (laveste dosering under gode forhold)

Til direkte høstet eller lite fortørket gras i rundballer og plansilo med god ventilasjon.

 

KOFASIL® ensileringsmidler er salter og gir ingen økt korrosjon verken på lakk eller metall.

 

KOFASIL® LP bør brukes ved lett til middels fortørket gras (15-35 % TS). KOFASIL® LP har høyt innhold av stoffer som virker mot anaerobe sporer i surfôret (både Clostridia og Listeria). I tillegg er det noe innhold av natrium-benzoat som virker mot oppvekst av gjær og mugg. KOFASIL® LP sørger for betydelig mer stabilt surfôr etter åpning sammenlignet med uten tilsetning. Du får en jevnere kvalitet og kasserer mindre fôr!

 

Begge KOFASIL-produktene inneholder selektive bakteriedrepende stoffer (nitritt og heksametylentetramin), som knekker listeria- og clostridia- (smørsyrebakterier) og colibakterier, mens melkesyrebakteriene får utvikle seg. KOFASIL® ensileringsmidler er ikke sure, har ikke etsende virkning på hud og gir ingen korroderende virkning på teknisk utstyr.

 

OBS!

Etter tilsetting av KOFASIL-produkter må rundballene/siloen ligge minimum 4 uker slik at nitritt kan omdannes til ammonium før fôring. KOFASIL-produkter må ikke blandes med syreprodukter på grunn av risiko for gassdannelse

 

Innhold:

Natriumnitritt (E250):             18-20 %

Hexametylentretramin:                     13-15 %

Natriumbenzoat:                               4-6 %

Farge (E102)

 

Doseringen: 2,0-3,5L/ tonn gras (laveste dosering under gode forhold)

OBS! Ulik dosering mellom KOFASIL® LP og KOFASIL® Ultra

 

Emballasje:

25 L kanner

200 L fat

1000 L IBC

Inntil 45% tørrstoff

Maursyrebasert ensileringsmiddel til fortørket gras og rundballer opptil 45% tørrstoff. FôrSil Plus inneholder 18% propionsyre, dette er med å hindre mugg og gjærsoppdannelse. Med sitt høye innhold av propionsyre vil FôrSil Plus være effektiv mot varmgang. Dosering 3-5 liter pr. tonn gras.

Innhold:

36-46 % fri maursyre

10-20 % propionsyre

10-20 % natrium

Til fortørka gras i silo og rundballer opp til ca. 45 % tørrstoff

 

GrasAAT® Plus inneholder propionsyre og benzosyre og har derfor god effekt mot gjær- og muggsopp. Kombinasjonen av disse to mugghemmende syrene er mer effektivt enn et høyere innhold av propionsyre alene (benzoeffekten). Dette gjør også GrasAAT® Plus effektiv mot gjær, mugg og varmgang både etter innlegging og etter åpning av siloen. GrasAAT® Plus er også velegnet som topdressing på siloen for å redusere risikoen for mugg.

 

Maursyra i produktet er bundet til natriumformiat, likevel er GrasAAT® Plus klassifisert "etsende" pga. fare for øynene. Middelet bør ikke fortynnes med vann, da benzosyra kan danne krystaller og ikke fordele seg godt nok i graset.

 

Innhold:

Maursyre (E236):                   40-48 %

Natriumformiat:                     17-23 %

Propionsyre:                           10-14 %

Benzosyre:                             1-2 %

Glyserol:                                0,5-1,5 %

Farge (E150)

 

Doseringen: 3-5 L/ tonn gras (laveste dosering under gode forhold)

Til moderat til sterkt fortørka opp til 65 % tørrstoff, til rundballer og plansilo med god ventilasjon.

 

KOFASIL® ensileringsmidler er salter og gir ingen økt korrosjon verken på lakk eller metall.

 

KOFASIL® Ultra egner seg godt til fortørka rundballer (30-65 % TS) for å hindre smørsyrebakterier, listeriabakterier, gjær og mugg. KOFASIL® Ultra sørger for betydelig mer stabilt surfôr etter åpning sammenlignet med uten tilsetning. Middelet gir jamnere kvalitet og mindre kassert fôr. KOFASIL® Ultra inneholder mer mugg- og gjærhemmende stoffer enn KOFASIL® LP og er svært effektiv også i sterkt fortørka materiale.

 

God fordeling er viktig for å få en jevn og god effekt. De mugghemmende stoffene virker bare der de treffer. Skal du lage høyensilasje (over 65 % TS), så anbefales ikke KOFASIL® Ultra. Nitritten blir ikke omdannet i så tørt gras. Bruk da heller GrasAAT Korn, som kun inneholder mugghemmende stoffer.

 

Begge KOFASIL-produktene inneholder selektive bakteriedrepende stoffer (nitritt og heksametylentetramin), som knekker listeria- og clostridia- (smørsyrebakterier) og colibakterier, mens melkesyrebakteriene får utvikle seg. KOFASIL® ensileringsmidler er ikke sure, har ikke etsende virkning på hud og gir ingen korroderende virkning på teknisk utstyr.

 

OBS!  

Etter tilsetting av KOFASIL-produkter må rundballene/siloen ligge minimum 4 uker slik at nitritt kan omdannes til ammonium før fôring. KOFASIL-produkter må ikke blandes med syreprodukter på grunn av risiko for gassdannelse!

 

Innhold:

Natriumbenzoat (E211):                               11-15 %

Natriumnitritt (E250):                                   9-12 %

Hexametylentetramin:                                  6-8 %

Natriumpropionat (E281):                             3-5 %

Farge (E102)