Melkeku

TOPLAC®

Ved sterk fokus på høg mjølkeyting (8.000-12.000 kg/år), høg protein- og fett-% i mjølka og god fruktbarheit. Til appetittfôring av grovfôr ved middels utviklingstrinn. Gir også svært god respons på kjemisk innhald i geitemjølk, samt høgare mjølkeyting.

7,68
NEL20 MJ pr kg TS
135
AAT20 gram pr kg TS
+13
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Som for Fiskå TopLac® Nøytral, men med negativ PBV passar den godt til appetittfôring av proteinrikt, tidleg hausta grovfôr av høg kvalitet.

7,38
NEL20 MJ pr kg TS
133
AAT20 gram pr kg TS
-9
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Som for Fiskå TopLac® Nøytral, men med positiv PBV passar den godt til appetittfôring av svakt gjødsla grovfôr, eller grovfôr på eit seinare utviklingstrinn, eller mykje halm i rasjonen.

7,67
NEL20 MJ pr kg TS
139
AAT20 gram pr kg TS
+47
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Består av 75% Toplac Høg og 25% Roetopp

7,37
NEL20 MJ pr kg TS
127
AAT20 gram pr kg TS
+26
PBV+20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV+20 gram pr kg TS

Dette er ein variant av TopLac Nøytral, men er tilsett levande gjær. Internasjonale forsøk viser ofte at levande gjær gir høgare mjølkeyting, betre fiberfordøyelegheit og gjødselkonsistens, og ein gunstigare fôrfaktor. Om levande gjær er lønnsomt i di besetning er det berre dine dyr som kan gje svaret på. Meirkostnaden er 5 øre per kg utover TopLac Nøytral.

7,68
NEL20 MJ pr kg TS
135
AAT20 gram pr kg TS
+13
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

MELKETOPP

Melketopp Låg er mynta på topplaktasjonen i besetningar med mjølkeyting 7.000 - 9.000 kg mjølk per årsku, og som ønsker høgt fett- og protein-% i mjølka, og som har sterk fokus på god fruktbarheit. Godt vommiljø er vektlagt for å nå desse måla.

Med negativPBV passar kraftfôret til grovfôr med tidleg utviklingstrinn eller sterkt gjødsla grovfôr. Seinkar urea i mjølka samanlikna med Melketopp Nøytral.

7,07
NEL20 MJ pr kg TS
120
AAT20 gram pr kg TS
-7
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Melketopp Nøytral er mynta på topplaktasjonen i besetningar med mjølkeyting 7.000 - 9.000 kg mjølk per årsku, og som ønsker høgt fett- og protein-% i mjølka, og som har sterk fokus på god fruktbarheit. Godt vommiljø er vektlagt for å nå desse måla.

Med nøytral PBV passar kraftfôret til grovfôr med middels utviklingstrinn.

7,19
NEL20 MJ pr kg TS
124
AAT20 gram pr kg TS
+13
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Melketopp Høger mynta på topplaktasjonen i besetningar med mjølkeyting 7.000 - 9.000 kg mjølk per årsku, og som ønsker høgt fett- og protein-% i mjølka, og som har sterk fokus på god fruktbarheit. Godt vommiljø er vektlagt for å nå desse måla.

Med høg (positiv) PBV passar kraftfôret til grovfôr med seint utviklingstrinn, eller svakt gjødsla gras, eller der det inngår andre proteinfattige fôrslag i rasjonen.

7,17
NEL20 MJ pr kg TS
125
AAT20 gram pr kg TS
+49
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

KRAFTFULL™

Fiskå Kraftfull er eit fullblods mjølkeku-kraftfôr, og konkurrerer godt med både TopLac® og Melketopp. I det nye fôret har vi gjort kraftfulle grep for å maksimere dekningsbidraget til bonden, der både kraftfôrpris- og kvalitet står i sterk fokus.

7,30
NEL20 MJ pr kg TS
130
AAT20 gram pr kg TS
+13
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

NOR500

Rimeleg kraftfôr, aktuell i grunnmixen til mjølkekyr (1-4 kg pr dag). Er også høgaktuell til kviger, og er svært gunstig til framfôring av slakteoksar opp til ca 4 kg pr dag. Aktuell også til mellomkalv. Til grovfôr med middels kvalitet.

7,06
NEL20 MJ pr kg TS
119
AAT20 gram pr kg TS
+14
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

FIBERMIX

Gir betre vomfunksjon ved fiberfattig grovfôr. Inneheld havre, kveitekli, kjernemjøl , roesnitter og melasse. Fullt vitaminisert og mineralisert, moderat koparinnhald tilpassa sau. Høgaktuell ved grovfôrmangel samt fibermangel.

6,25
NEL20 MJ pr kg TS
100
AAT20 gram pr kg TS
+19
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

ROETOPP

Fiberrikt kraftfôr basert på roesnittar (betepulp), melasse og salt, samt litt fett. Har ekstra negativ PBV, og er mest aktuell i kombinasjon med anna kraftfôr. Seinkar urea i mjølk/blod, og betrar gjødselkonsistens og vomfunksjon ved fibermangel.

6,79
NEL20 MJ pr kg TS
95
AAT20 gram pr kg TS
-65
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Roekjerne

Ekstremt fiberrikt kraftfôr basert på kjernemjøl og roesnittar (betepulp). Inneheld også melasse, salt og litt fett.


Fleire mjølkeprodusentar melder om auka fett-% i mjølka som følge av RoeKjerne samanlikna med Roetopp. Typisk dosering: 2-4 kg per ku per dag. RoeKjerne har ikkje like negativ PBV, og er mest aktuell i kombinasjon med anna kraftfôr som TopLac, Melketopp, Kraftfull etc. Er også ein god grovfôrerstattar.

6,23
NEL20 MJ pr kg TS
102
AAT20 gram pr kg TS
-29
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

PROTEINTILSKUDD

Aktuelt som del av rasjonen til gjeldkyr med høyt innhold av halm/seint slått gras. 300-600 gram pr dag øker da råmelkskvaliteten.

7,87
NEL20 MJ pr kg TS
187
AAT20 gram pr kg TS
+196
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Byggpellets

Stivelsesrikt og proteinfattig kraftfôr til PBV-rikt, sterkt gjæra surfôr ved moderat fôrstyrke. Til alle storfe. Er tilsett vitamin/mineral. 
6,84
NEL20 MJ pr kg TS
107
AAT20 gram pr kg TS
-53
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS