Foreldredyr slaktekylling

Konsentrert startfôr til oppalsdyr. Brukes fra dag 0-21 eller etter avtale.

Startfôr til oppalsdyr. Brukes fra dag 22-35.

Vekstfôr til oppalsdyr. Brukes fra dag 36-105.

Startfôr til avl, brukes etter avtale med kraftfôrkonsulent.

Brukes etter avtale med kraftfôrkonsulent.

Brukes etter avtale med kraftfôrkonsulent.

Brukes etter avtale med kraftfôrkonsulent.

Til fôring av haner i rugeegg produksjon.