Informasjon i forbindelse med Corona-viruset

Produksjon som normalt hos Fiskå Mølle

To uker etter at regjeringen satte i gang de svært omfattende tiltakene for å begrense smitten av Covid-19 går fortsatt det meste som normalt på Fiskå. Vi får råvarer inn, og både produksjon og distribusjon går som planlagt.

 

Fiskå Mølle valgte tidlig å innføre et strengt regelverk for å begrense antall kontaktpunkter for våre ansatte. Kontaktpunktene mellom ansatte, og mellom ansatte og kunder/andre eksterne personer, reduseres til et minimum. Slik reduserer vi risikoen for overføring av smitte både for ansatte og våre kunder. I produksjonen har vi trukket ut noen nøkkelpersoner fra fabrikken. Disse utgjør da reserver dersom noen i produksjonen blir syke eller borte av andre årsaker. Store deler av de ansatte i administrasjonen har nå hjemmekontor. Alt dette er tiltak vi har gjort for å redusere antallet kontaktpunkter mellom ansatte. 

 

Lager av kraftfôr

Fiskå Mølle har de siste uker bygget noe lager av kraftfôr. Denne tiden er høysesong for kraftfôr og det er bare to uker igjen til påske. Lagrene er økt både på Fiskå og oppover langs kysten. I Rogaland kjøres det gjødsel og såvarer, resten av kyst-Norge følger etter de kommende ukene. Vi er godt rustet for å møte påske, våronn og salgstopp i april.

Produksjon og logistikk av råvarer fra Kina startet opp igjen forrige måned, og vi ser ingen store utfordringer for råvarer derfra de kommende ukene. Europa har det meste av fokuset på råvaresiden akkurat nå. De begrensninger som er innført for kryssing av landegrensene har allerede gitt forsinkelser for biltransporten. Etterhvert som tiltakene i de europeiske landene forsterkes, er vi forberedt på at utfordringene øker. Vi har imidlertid tatt inn ekstra av de råvarene dette gjelder for, og er dekket for de nærmeste åtte-ti ukene. 

 

Våre tiltak 

Norsk matproduksjon er en av landets mest kritiske samfunnsfunksjoner. Kraftfôrproduksjon og salg av øvrige driftsmiddel til landbruket er en del av verdikjeden innenfor norsk matproduksjon.

Vårt fokus er nå å opprettholde innlogistikk, produksjon og uttransport av det sortimentet vi har på de enkelte produktområdene. Vi har gjennomført en rekke tiltak for å sikre at produksjon og distribusjon på våre anlegg kan opprettholdes framover. Her er noen av tiltakene vi nå gjennomfører: 

  • Produksjonspersonalet isoleres fra øvrig personale. Produksjonspersonalet er nøkkelpersoner i våre anlegg, og vi må så langt som mulig forhindre at de kan utsettes for smitte.
  • All intern og ekstern reiseaktivitet og møteaktivitet avlyses.
  • Spesielle regler er innført for hygiene og desinfeksjon av ulike arbeidsstasjoner.
  • Deler av vårt administrative personale flyttes ut fra fabrikkene.
  • Som alternativ til kundebesøk på den enkelte gård vil vi følge opp våre kunder per telefon, mail eller andre kommunikasjonskanaler.

 

Fabrikkene har like regler

Våre fabrikker rundt om i landet har innført samme regelverket som på Fiskå, og det er ingen utfordringer på produksjon, distribusjon eller kvalitet.

Situasjonen vi nå har var det ingen som kunne forutse for bare kort tid siden. Det er imidlertid svært tilfredsstillende å se at våre ansatte, våre kunder og leverandører raskt tilpasser seg en endret hverdag, og at alle gjør sitt ytterste for at ting skal gå så smidig som mulig. Fortsatt har vi en lengre periode foran oss der vi regner med å møte nye utfordringer. Disse skal vi løse en etter en, og i godt samarbeid med dere alle!

 

Ta gjerne kontakt med din vanlige kontaktperson hos oss for bestillinger eller andre spørsmål.