Informasjon i forbindelse med Corona-viruset

kalv

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON GÅR FORTSATT SOM NORMALT VED ALLE FISKÅ-ANLEGG. VI ER GODT RUSTET TIL Å MØTE SALGSTOPPEN I APRIL.

 

Påsken er bak oss og hverdagen er tilbake, men fortsatt med en uforutsigbar situasjon rundt spredningen av coronaviruset. De to siste ukene har tallene vært oppløftende, det ser ut til at antall nye smittede og sykehusinnleggelser går ned. Det er positivt nytt. Tirsdag i påskeuken kom regjeringen med ny oppdatering over tiltak som skal gjelde for tiden etter påske. Myndighetene gjør ingen endringer i sine anbefalinger/retningslinjer før mandag 20. april, og understreker at det fortsatt er viktig å ha strenge tiltak for å unngå tett kontakt mellom personer.

 

NORMAL PRODUKSJON PÅ FISKÅ

Produksjonen går fortsatt som normalt ved alle landets Fiskå Mølle-anlegg. Vi fikk bygget opp lager før påske, og er godt rustet til å møte salgstoppen av kraftfôr i april.

Norsk matproduksjon er en av landets mest kritiske samfunnsfunksjoner. Vårt fokus har gjennom hele perioden vært å opprettholde innlogistikk, produksjon og uttransport av produktsortimentet. Fiskå Mølle valgte tidlig å innføre et strengt regelverk for å begrense antall kontaktpunkter for våre ansatte. Per i dag har ingen ansatte fått påvist smitte av covid-19 eller blitt satt i karantene. Produksjonen kan dermed avvikles uten forstyrrelser. Det er vi glade for.

 

RÅVAREPRISER OG VALUTA

De siste månedene har flere essensielle råvarer steget betydelig i pris på verdensmarkedet. Årsakene er flere og ikke alt kan knyttes til utbredelsen av coronaviruset. Det er normalt at importerte råvarer svinger i pris. Prisøkningen i år er imidlertid forsterket av en norsk krone som er svekket til nivåer vi ikke har opplevd tidligere. På det verste tidspunktet hadde vi en kronesvekkelse på over 30 prosent fra nyttår, i skrivende stund ser situasjonen noe bedre ut med en svekkelse på i overkant av 15 prosent. Noe av valutaendringen blir kompensert gjennom redusert toll for importen av råvaren. Men flere store råvarer, som blant annet aminosyrer og soya, har ingen toll, og da vil valutaendring slå direkte ut i prisen for den enkelte råvare.

Hvordan prisøkning på råvarer vil slå ut er usikkert, og vil avgjøres av både prisutviklingen på de enkelte råvarer og valuta-utviklingen fremover.

Basert på dagens situasjon er det imidlertid grunn til å forvente noe høyere priser på importvarer fram til ny kornhøst kommer i hus etter sommeren.

 

RUTINER FOR BESETNINGSBESØK

Vi følger fortsatt opp kunder på telefon og mail, men i noen tilfeller er det nødvendig med besøk av våre rådgivere i besetningen. Vi har oppdatert våre rutiner for dette, og er tilgjengelig for besøk når annen kommunikasjon ikke er tilstrekkelig. Sammen løser vi utfordringene vi står overfor i denne perioden.

Ta kontakt med din vanlige kontaktperson for spørsmål eller avtale.  

Takk for godt samarbeid i en uvanlig tid. Ta vare på dere selv og deres nærmeste!