Lokale kornpriser

PRISER SKJELFOSS

Vi ligger 3 øre under basisprisen