<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

VELKOMMEN TIL
ØSTMØLLENE

OM ØSTMØLLENE

Østmøllene har hovedkontor i Ørje, Marker kommune i Østfold. De mottar årlig ca. 35.000 tonn korn og har en kraftfôrproduksjon på i overkant av 30.000 tonn. Østmøllene er lokalisert i et av landets beste fjørfeområder og det er også fjørfefôr som utgjør hoveddelen av kraftfôrproduksjonen. Selskapet er godkjent som produksjonsanlegg av fôr til kylling hos McDonald ́s og har og produksjon av fôr til Livechekylling. I tillegg til kornmottak og kraftfôrproduksjon har Østmøllene salg av driftsmidler til landbruket og det er etablert butikker med assortert utvalg av produkter både mot landbrukskunder og forbrukermarkedet ved selskapets alle anlegg.

Selskapet har 6 egne biler som dekker størsteparten av transportbehovet til selskapet.

Østmøllene har en omsetning på i overkant av 200 millioner og har 31 ansatte.

Østmøllene og Fiskå Mølle vil framover ha et tett samarbeid. Samarbeidet vil være på ulike områder som kornhandel, produktutvikling, innkjøp mm. Fiskå Mølles kraftfôrsortiment skal implementeres hos Østmøllene, og Fiskå Mølle vil kjøpe det kornet som Østmøllene ikke har behov for til egen kraftfôrproduksjon. Det er begge selskapers oppfattelse at vi her har skapt en vinn/vinn situasjon som vil styrke begge selskaper.

Les mer på vår egen hjemmeside