Lokale kornpriser

PRISER MOSS

Våre priser, øre pr. kg        
Vareslag uke 47 uke 48 uke 49-10 uke 11
Mathvete 482 484 486 486
Matrug 419 419 419 419
Bygg 412 414 416 416
Havre 402 404 404 402
Fôrhvete 420 422 424 424
Fôrrug 377 379 381 381
Rughvete 402 404 406 406