Lokale kornpriser

PRISER MOSS

Våre priser, øre pr. kg        

Vareslag

uke 30-35 uke 36-41 uke 42 uke 43

 

Mathvete 366 366 366 372  
Matrug 332 329 329 329  
Bygg 305 305 309 313  
Havre 285 285 291 293  
Fôrhvete 313 313 317 321  
Fôrrug 275 275 278 282  
Rughvete 295 295 299 303