Lokale kornpriser

PRISER KVELDE

Våre priser, øre pr. kg

Vareslag

Uke 30-41
Mathvete 355
Matrug 322
Bygg 296
Havre 276
Fôrhvete 304
Fôrrug 266
Rughvete 291