Lokale kornpriser

Markedsregulator skriver 22/1 følgende:

"Norske Felleskjøp har bestemt å redusere basisprisen for havre, for ikkje å risikere overnotering. Basisprisen vert redusert med 3 øre pr. kg frå og med veke 6."

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
 
Prognoserte basispriser korn 2017/2018 22.01.2018
  Matkveite Matrug Bygg Havre Oljefrø
Målpris 326 282 276 250 569
Uke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 307 282 265 243 569
28 307 282 265 243 569
29 307 282 265 243 569
30 313 282 268 245 569
31 313 282 268 245 569
32 313 282 268 245 569
33 313 282 268 245 569
34 313 282 268 245 569
35 313 282 268 245 569
36 313 282 268 245 569
37 313 282 268 245 569
38 313 282 268 245 569
39 313 282 268 245 569
40 313 282 268 245 569
41 313 282 268 245 569
42 313 282 268 245 569
43 317 282 268 245 561