<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">



Fagmøter

Invitasjon til fagmøte

Fiskå Mølle ønsker å invitere til et fagmøte for å presentere hva vi kan bidra med for deg som kjøtt- og melkeprodusent.

Møtested : Villakssenter, Tana Bru
Tidspunkt: Onsdag 17. april fra kl. 12:00 til 14:00

 

Deltakere:

Halgeir Dalhaug, kundekontakt

Bjørn Gjærum, områdeleder

Kjell-Rune Vik, produktsjef drøv

 

Tema;

• De beste kraftfor- og foringsstrategiene ved grovformangel til melkeku og slakteokser
• Aktuelle kraftforsorter som kombinerer høy melkeytelse med høy fett- og protein-% i melka
• Opptrapping av kraftfôr rundt kalving
• Levende gjær i rasjonen til kua: Hvordan utnytte kunnskapen til å tjene penger?
• Aktuelle tilskuddsfôr til storfe

Lunsj blir servert k.l 11:30 på Elvekanten Spiseri AS

Vi ønsker påmelding bl.a pga lunsjen - oppgi nr. på menyvalg - se her

Påmelding på SMS eller e-post
Tlf. 91534451

E-post: bjorn.gjaerum@fiska.no


Vel møtt!