TOPBULL MAX er et SOYA- og palmeoljeFRITT, norskprodusert KRAFTFÔR MED valset MAXAMMONBYGG

topbull-l-1

Maxammonbygg gir slakteoksen både protein (PBV) og stivelse – i passe mengder. En trenger derfor ikke langreist soyamel i rasjonen slik som en må ha når oksen kun får byggrøpp som kraftfôr. Å gi oksen norsk maxammonbygg gir dessuten økt selvforsyning, potensielt bedre tilvekst og bedre økonomi.

MAXAMMONKORN GIR FLERE FORDELER OG NYE MULIGHETER:

  • Fôr hardere og oppnå økt tilvekst
  • Slakt tidligere og fôr frem flere slakt per fjøs per år
  • Høyere slakteklasse
  • Bedre fôrutnyttelse
  • Vitamin og mineral i pelleten 
  • Soyamel er unødvendig og brukes derfor ikke. Det gir økt norsk selvforsyning
  • Passer til okser og kviger fra 3–5 mnd alder
  • Alkalisk fôr og grovere partikler gir bedre vommiljø
  • Tørrere binger, renere dyr 

 

TopBull MAX sitt høye innhold av maxammonbygg gjør det enkelt å lage et superkraftfôr helt uten soya.

 

Ta kontakt med din lokale mølle for å bestille TopBull MAX: 

Fiskå Mølle Rogaland

51 74 33 00

Fiskå Mølle Etne

53 77 13 77

Fiskå Mølle Trønderlag

73 85 90 60

Fiskå Mølle Flisa

62 95 54 44