God økonomi for enhver bonde

I Norge har dyrkningsområdene behov for mineraler for å yte best mulig avlinger. Kalking er en av de viktigste. Mineralet endrer pH verdien i jorda, som gir gode vekstforhold både til gras og korn. Ved dyrking av surfôr gir kalk økte nivåer av magnesium i fôrrasjonen, noe som forebygger lavt fôropptak, melkefeber og ikke minst graskrampe.

Hovedleverandørene våre er Miljøkalk og Visnes kalk. Vi samarbeider også med lokale kalkbrudd i de regioner hvor det er naturlig. Leveres i grov eller granulert form.

Kontakt din forhandler for priser  

 

Agri grov VIE

Tilbys i bulk langs hele kysten, fra Sogn og Fjordane til Kristiansand.

Kalkverdi:

36 over 1 år, +/-3 enheter

49 over 5 år, +/-3 enheter

 

AgriDol 0/2

AgriDol 0/2 Grovdolomitt rikt på magnesium.

Kalkverdi:

35 over 1 år, +/-3 enheter

48 over 5 år, +/-3 enheter

Magnesium: 11,2%

 

Visnes granulert kalk

Selges i 25 kg sekk eller 600 kg sekk.

Kalkverdi: (tørr vare)

38 over 1 år, +/-3 enheter

51 over 5 år, +/-3 enheter