Svin

Komplett sortiment til smågris, slaktegris og purker. Opti-serien har vist seg å gi gode produksjonsresultater. År etter år.

PURKEFÔR

Enhetsfôr til avlsdyr, drektige- og diende purker.

Roetopp er et rent fibertilskudd som gis til drektige purker i hele drektighetsperioden. Anbefalt bruk er 1 gram per kg. Vanligvis mellom 2-300 gram pr purke og dag i tillegg til kraftfôrrasjonen.

Fôr til diende purker som er sammensatt for å få mest mulig melk ut av purka. Pga energinivået må en være oppmerksom på at det skal gis mye grovfôr hvis denne nyttes til drektige dyr. Gir høye avvenningsvekter samtidig som holdet til purka opprettholdes gjennom laktasjonen.

Enhetsfôr til drektige purker og rekrutter (ungpurker). Pga høyt det høye fiber innhold er det viktig at overgangen fra smågrisfôr til Opti Drektig skjer over tid, da helst med Fiskå Avlsfôr som mellomfôr. Drektige purker holdreguleres med Opti Drektig i kombinasjon med godt grovfôr. Opti Drektig bør brukes fra 30 dager etter inseminering til 3 dager etter grising.

Tilskuddsfôr til smågris og rekruteringsdyr. Har et høyt innhold av fiber, vitaminer og mineraler. Inneholder en unik mineralkilde som skal redusere faren for halebiting. Gi 50-100 gram/dyr tre ganger per uke, eventuelt hver dag. 

 

SMÅGRIS

Et konsentrert smågrisfôr med høyt protein- og aminosyrenivå for robuste smågriser som skal ha maksimal tilvekst i smågrisperioden. Et supert fôr til SPF-griser og besetninger med god helsestatus og problemfri avvenning. «Pluss» utnytter det maksimale av grisens genetiske potensial. Fôret er også velegnet til en prestarter (diett) til spedgris i fødeavdelingen for å bidra til høy avvenningsvekt.

Fôret kombinerer det beste fra den gamle Vital og Smågris 5-10, men er gjort mer protein- og aminosyrerikt for å oppnå gode tilvekster. Opti Vital er beregnet som et enhetsfôr for god tilvekst i hele smågrisperioden.

Et solid og spesialisert smågrisfôr beregnet fra avvening til salg. Fôret inneholder skånsomme råvarer og anbefales der det kan være utfordringer med avveningsdiarè. Protein- og energiinnholdet er middels.

SLAKTEGRIS

Opti Norm har et protein- og aminosyrenivå som gir optimal daglig tilvekst og høy kjøttprosent. Blandingen er hovedsakelig tilpasset normfôring (restriktiv fôring). Den kan brukes som enhetsfôr fra 30 kg og fram til slakt. Den kan også brukes som et fase-1 fôr (frem til 80 kg) i kombinasjon med Opti Appetitt (fra 80 kg til slakt).

Opti Norm finnes også som en våtvariant som er tilpasset våtfôring.

Proteininnholdet er tilpasset behovet til slaktegris fra 30 kg og frem til slakt. Energinivået er moderat, noe som gjør at blandingen fungerer godt som appetittfôr og sikrer høg kjøttprosent.

Et proteinkonsentrert fase-1 fôr som brukes frem mot 80 kg levende vekt. Opti Vekst utnytter grisens evne til sterk og effektiv vekst i første del av slaktegrisperioden. Opti Norm (restriktiv fôring) eller Opti Appetitt (appetittfôring) være et gode valg som fase-2 fôr.

Opti Vekst finnes også som en våtvariant som er tilpasset våtfôring.

Brukes sammen med permeat (eller myse av lavere kvalitet). 

Ved bruk av alternative fôrmidler til gris, er det viktig at en kjenner den kjemiske sammensetningen av alle fôrmidlene som brukes.

Ta kontakt for nærmere diskusjon av bruken av alternative fôrmidler.

Brukes sammen med standard myse.

Ved bruk av alternative fôrmidler til gris, er det viktig at en kjenner den kjemiske sammensetningen av alle fôrmidlene som brukes. Myse leveres med ulik sammensetning fra hvert enkelt meieri.

Ta kontakt for nærmere diskusjon av bruken av alternative fôrmidler.