Melkeku

TopLac®

Ved sterk fokus på høg mjølkeyting (8.000-12.000 kg/år), høg protein- og fett-% i mjølka og god fruktbarheit. Til appetittfôring av grovfôr ved middels utviklingstrinn. 

Les mer

Som for Fiskå TopLac® Nøytral, men med negativ PBV passar den godt til appetittfôring av proteinrikt, tidleg hausta grovfôr av høg kvalitet.

Som for Fiskå TopLac® Nøytral, men med positiv PBV passar den godt til appetittfôring av svakt gjødsla grovfôr, eller grovfôr på eit seinare utviklingstrinn, eller mykje halm i rasjonen.

produktverdier

Melketopp

Til topplaktasjonen ved middels mjølkeyting pr årsku. Til 1. slåtts grovfôr ved middels utviklingstrinn. Verkar ofte positivt på protein-% i mjølka, samt på fruktbarheita.

produktverdier

Basert på Melketopp Standard, men gir meir mjølk og høgare fett-% i mjølka. Den er meir konsentrert med endå meir mais og energi, samt meir AAT20. Er tillegg tilsett Acid Buf som stabiliserer pH i vomma. Med nøytral PBV passar kraftfôret til grovfôr med middels utviklingstrinn

Som Melketopp Nøytral, men med negativ PBV. Kraftfôret passar godt til tidleg hausta eller sterkt gjødsla grovfôr. Seinkar urea i mjølka samanlikna med Melketopp Nøytral.

produktverdier

Som Melketopp Nøytral, men med positiv PBV. Til 1. slåtts grovfôr ved seint utviklingstrinn eller ved mykje halm i rasjonen. 

Smørbukk ™

Fiber- og fettrik spesialblanding for høg fett-% kombinert med moderat mjølkeyting. Aktuell også ved grovfôrmangel. Med positiv PBV (vinteren 2016) passar den godt til appetittfôring av proteinfattig grovfôr. PBV20 tilpassast beitesesongen og seinkast til 0 gram pr kg tørrstoff ca 10. mai . 

Fiskå Nor500

Rimeleg kraftfôr, aktuell i grunnmixen til mjølkekyr (1-4 kg pr dag). Er også høgaktuell til kviger, og er svært gunstig til framfôring av slakteoksar opp til ca 4 kg pr dag. Aktuell også til mellomkalv. Til grovfôr med middels kvalitet.

Maxammon bygg

Maxammonbehandla, valsa norsk bygg. Er eit basisk fôrmiddel med nøytral PBV20. Fungerer perfekt i fullfôret til mjølkeku i doser på 4-6 kg pr ku pr dag, som er vårt tilrådde nivå. Lågare dose kan gje for liten respons (pH-effekt i vom), høgare dose kan gje for mykje stivelse i rasjonen. Ved optimal dosering melder mange at gjødselkonsistensen blir fastare, og at responsen er ein kombinasjon av auka fett- og protein-% i mjølka, evt. også auka mjølkeyting. Kan også gjeast i kraftfôrautomatar frå eigen bulksilo.

Fibermix

Gir betre vomfunksjon ved fiberfattig grovfôr. Fullt vitaminisert og mineralisert, moderat koparinnhald tilpassa sau. Også aktuell ved grovfôrmangel.

Roetopp

Fiberrikt kraftfôr basert på roesnittar (betepulp), melasse og salt, samt litt fett. Har ekstra negativ PBV, og er mest aktuell i kombinasjon med anna kraftfôr. Seinkar urea i mjølk/blod, og betrar gjødselkonsistens og vomfunksjon ved fibermangel.

Roebygg 1:1

Granulert spesialprodukt til fullfôrblandarar (grunnmix). Tilfører rasjonen både betefiber og stivelse, og blandar seg betre med med tørt grovfôr enn pelletert vare. Inneheld roesnittar og bygg i forholdet 1:1, og er tilsett melasse, salt og litt fett.

Byggrøpp

Bygg tilsett melasse og std. dosering vitamin/mineral. Aktuell til mjølkeku i små porsjonar for å seinke urea i blod/mjølk i kombinasjon med anna kraftfôr, samt med fiberrikt grovfôr gitt etter appetitt.

Proteintilskudd

Aktuelt som del av rasjonen til gjeldkyr med høyt innhold av halm/seint slått gras. 300-600 gram pr dag øker da råmelkskvaliteten.