Kalv

Topkalv

Til kalv opp til 3-5 mnds alder. Gir trivelege kalvar med blank pels og ekstra høgt opptak av kraftfôr. Problemfri avvenning! Kraftfôret er utvikla i samarbeid med Forum Ku.

Topbull

Til kalv og mellomkalv etter avvenning med TopKalv. Aktuell også i rasjonar med myse, samt til grovfôr med høg fordøyelegheit.

Sau/lam appetitt

Fiber- og proteinrikt spesialkraftfôr opprinneleg tilpassa appetittfôring til sau og lam for høg tilvekst. Brukarerfaringar viser imidlertid at kraftfôret fungerer også svært godt til kalvar, kviger og oksar i sterk vekst. Spesielt der andre kraftfôr har gitt "lause magar" blir dette fôret ofte ein favoritt.