Kalv

Topkalv

Til kalv opp til 3-5 mnds alder. Gir trivelege kalvar med blank pels og ekstra høgt opptak av kraftfôr. Problemfri avvenning! Kraftfôret er utvikla i samarbeid med Forum Ku.

7,00
NEL20 MJ pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS

Topbull

Til kalv og mellomkalv etter avvenning med TopKalv. Aktuell også i rasjonar med myse, samt til grovfôr med høg fordøyelegheit.

Tilbydast kun frå FM Etne, FM Trøndelag og FM Flisa

6,86
NEL20 MJ pr kg TS
117
AAT20 gram pr kg TS
+21
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Sau/lam appetitt

Fiber- og proteinrikt spesialkraftfôr opprinneleg tilpassa appetittfôring til sau og lam for høg tilvekst. Brukarerfaringar viser imidlertid at kraftfôret fungerer også svært godt til kalvar, kviger og oksar i sterk vekst. Spesielt der andre kraftfôr har gitt "lause magar" blir dette fôret ofte ein favoritt.

95/93
FEn/100kg
119/106
AAT20 gram pr kg TS
+20
PBV20 gram pr kg TS
FEn/100kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS