Fjørfe

TOPPKYLLING

Startfôr uten tilsatt koksidiostatika. Riktig energi-innhold og skreddersydd aminosyreprofil for god tilvekst, utvikling av tarm og immunstimulans. Tilsatt resin for et bedre tarm-miljø. Mengde fôr bør justeres ifht. størrelse på dag-gammel kylling, er kyllingen liten bør man vurdere å bruke rundt 350 gram.

Vekstfôr uten tilsatt koksidiostatika. Riktig balanse mellom energi og aminosyrer for god tilvekst. Råprotein noe redustert ifht. startfôr for å hindre bakterieoppblomstring og vått strø. Tilsatt resin for et bedre tarm-miljø.

Vekstfôr uten tilsatt koksidiostatika. Redusert forhold mellom energi og råprotein for å hindre bakterieoppblomstring og vått strø. Tilsatt resin for et bedre tarm-miljø. Kan brukes som sluttfôr, eller gjennom hele vekstperioden fra dag 10 til slakt, men man må regne med noe høyere fôrforbruk. Det mest skånsomme alternativet, anbefales særlig om man har problemer med bløtt strø.

Vekstfôr uten tilsatt koksidiostatika. Fôret har et lavere energi-innhold, dette gir den rimeligste prisen men også høyere fôropptak og moderat vekst. Tilsatt resin for et bedre tarm-miljø. Kan brukes som sluttfôr, eller gjennom hele vekstperioden fra dag 10 til slakt, men man må regne med noe høyere fôrforbruk.

Kraftig vekstfôr, gir  høy tilvekst og lavere fôrforbruk. Vårt mest konsentrerte vekstfôr. Brukes fra dag 11-21. Kan også brukes fra dag 11 til slakt.

Vekstfôr tilpasset saktevoksende hybrider. Redusert proteinmengde og høy fiberandel gir moderat tilvekst, god tarmhelse og godt miljø. Brukes Fra dag 15 til slakt.

VERPEHØNS

Anbefaling: Fra innsett til 18-19 ukers alder

Egenskaper: Oppverpingsfôr, må ikke brukes lengre enn 18/19 uker pga fare for knapp Ca-tilgang

Anbefaling: Fra 18/19 ukers alder til 59 g eggvekt (25-30 ukers alder)

Egenskaper: Konsentrert fôr som gir rask stigning i eggmasse (eggvekt og verpeprosent)

Anbefaling: Fra 59 g eggvekt (25-30 ukers alder) og til 64 g egvekt (40-50 ukers alder)

Egenskaper: Konsentrert fôr som opprettholder høy produksjon, moderat eggvekt og god fjærdrakt

Anbefaling: Fra 64 g eggvekt (40-50 ukers alder) til utslakt

Egenskaper: Høy ytelse, bidrar til lav klinkandel, god fjærdrakt og bremser økning i eggvekt

Anbefaling: Ved unormalt høye eggvekter

Egenskaper: Dersom høy eggvekt (>65 g) oppnås tidligere enn forventet, fases Toppverper Pensjon inn

Start (0-4 uker) og Oppdrett 1 Vekst (4-8 uker) – Fiskå Oppdrett 1 Start brukes de 4 første ukene til høner av verperase. Ved oppnådd levende vekt på ca 350-400 g gram fases Fiskå Oppdrett Vekst (4-8 uker) inn.

Fullfor til verpehøner, alder 6-16 uker. Brukes til unghøner fra innsett til overgang Fiskå Oppdrett 3.

Spesialfôr til høner av verperase for ekstra gule plommer (Roche fargeskala, styrke 12-14). Brukes fra ca 59 g eggvekt, fra eggene er i kommersiell størrelse og til ca 64 g – deretter fases Toppverper 2 Gul inn.

Spesialfôr til høner av verperase for ekstra gule plommer (Roche fargeskala, styrke 12-14), brukes fra ca ca 64 g eggvekt og til utslakt.

Fullfôr til verpehøner for produksjon av Sol-Egg, brukes ved 25-60 ukers alder.

FORELDREDYR

Fullfôr til broilermødre av forverper alder 15-22 uker. Noen produsenter foretrekker overgang til denne fôrtypen før flytting for å forhindre stress etter overgang til nye omgivelser.

Fullfôr til broilermødre av alder 4-15 uker, eller til overflytting til rugeeggproduksjon.

Fullfôr til Broilemødre av alder 0-14 dager

Fullfôr til broilermødre avalder 2-4 uker. 

Fullfôr til broilermødre av alder 22-35 uker. 

Fullfôr til broilermødre av alder 35 uker til slakting.

Til separat fôring av haner i rugeeggproduksjon

Tilskuddsfôr

Kalsiumtillskudd for å holde oppe skalkveliteten hos verpehøns.

Knust grov kalkstein, bidrar til ekstra kalsiumopptak.

Mineralstein til eggleggende høner.

Settes til drikkevatnet ved behov for ekstra tilførsel.

Flytende desinfeksjonmiddel til bruk i drikkelanlegg, særlig til fjørfe.

Flytende desinfeksjonmiddel.

Bredspektret flytende desinfeksjonsmiddel.

Brukes for å gi ekstra struktur. Stimulerer kråsen som kan gi bedre fôrutnyttelse.